Planned Workshop
Total Workshop : 1138
Total Girls : 75634
Trainer Name Trainer Mobile School Name Taluka First Day (DD-MM-YYYY) Last Day (DD-MM-YYYY) Girls
Surekha Chougule 99220855244 sundaerbai madymik vidyalay Nevasa 29-11-2017 30-11-2017 40
Minakshi Raghunath Misal 8805105565 Navbharat Highschool, Shivane Haveli 09-11-2017 11-11-2017 56
Minakshi Raghunath Misal 8805105565 Navbharat Highschool, Shivane Haveli 09-11-2017 11-11-2017 56
Minakshi Raghunath Misal 8805105565 Navbharat Highschool, Shivane Haveli 09-11-2017 11-11-2017 56
Minakshi Raghunath Misal 8805105565 Navbharat Highschool, Shivane Haveli 09-11-2017 11-11-2017 56
Minakshi Raghunath Misal 8805105565 Navbharat Highschool, Shivane Haveli 09-11-2017 11-11-2017 56
Minakshi Raghunath Misal 8805105565 Navbharat Highschool, Shivane Haveli 09-11-2017 11-11-2017 56
Minakshi Raghunath Misal 8805105565 Navbharat Highschool, Shivane Haveli 09-11-2017 11-11-2017 56
Minakshi Raghunath Misal 8805105565 Navbharat Highschool, Shivane Haveli 09-11-2017 11-11-2017 56
Minakshi Raghunath Misal 8805105565 Navbharat Highschool, Shivane Haveli 09-11-2017 11-11-2017 56
Minakshi Raghunath Misal 8805105565 Navbharat Highschool, Shivane Haveli 09-11-2017 11-11-2017 56
Minakshi Raghunath Misal 8805105565 Navbharat Highschool, Shivane Haveli 09-11-2017 11-11-2017 56
Minakshi Raghunath Misal 8805105565 Navbharat Highschool, Shivane Haveli 09-11-2017 11-11-2017 56
Minakshi Raghunath Misal 8805105565 Navbharat Highschool, Shivane Haveli 09-11-2017 11-11-2017 56
Minakshi Raghunath Misal 8805105565 Navbharat Highschool, Shivane Haveli 09-11-2017 11-11-2017 56
Minakshi Raghunath Misal 8805105565 Navbharat Highschool, Shivane Haveli 09-11-2017 11-11-2017 56
Minakshi Raghunath Misal 8805105565 Navbharat Highschool, Shivane Haveli 09-11-2017 11-11-2017 56
Minakshi Raghunath Misal 8805105565 Navbharat Highschool, Shivane Haveli 09-11-2017 11-11-2017 56
Minakshi Raghunath Misal 8805105565 Navbharat Highschool, Shivane Haveli 09-11-2017 11-11-2017 56
Minakshi Raghunath Misal 8805105565 Navbharat Highschool, Shivane Haveli 09-11-2017 11-11-2017 56
Minakshi Raghunath Misal 8805105565 Navbharat Highschool, Shivane Haveli 06-11-2017 07-11-2017 63
Minakshi Raghunath Misal 8805105565 Navbharat Highschool, Shivane Haveli 06-11-2017 07-11-2017 63
Minakshi Raghunath Misal 8805105565 Navbharat Highschool, Shivane Haveli 06-11-2017 07-11-2017 63
Minakshi Raghunath Misal 8805105565 Navbharat Highschool, Shivane Haveli 06-11-2017 07-11-2017 63
Minakshi Raghunath Misal 8805105565 Navbharat Highschool, Shivane Haveli 06-11-2017 07-11-2017 63
Minakshi Raghunath Misal 8805105565 Navbharat Highschool, Shivane Haveli 06-11-2017 07-11-2017 63
Minakshi Raghunath Misal 8805105565 Navbharat Highschool, Shivane Haveli 06-11-2017 07-11-2017 63
Minakshi Raghunath Misal 8805105565 Navbharat Highschool, Shivane Haveli 06-11-2017 07-11-2017 63
Minakshi Raghunath Misal 8805105565 Navbharat Highschool, Shivane Haveli 06-11-2017 07-11-2017 63
Minakshi Raghunath Misal 8805105565 Navbharat Highschool, Shivane Haveli 06-11-2017 07-11-2017 63
Minakshi Raghunath Misal 8805105565 Navbharat Highschool, Shivane Haveli 06-11-2017 07-11-2017 63
Minakshi Raghunath Misal 8805105565 Navbharat Highschool, Shivane Haveli 06-11-2017 07-11-2017 63
Minakshi Raghunath Misal 8805105565 Navbharat Highschool, Shivane Haveli 06-11-2017 07-11-2017 63
Minakshi Raghunath Misal 8805105565 Navbharat Highschool, Shivane Haveli 06-11-2017 07-11-2017 63
Minakshi Raghunath Misal 8805105565 Navbharat Highschool, Shivane Haveli 06-11-2017 07-11-2017 63
Indira Milind Patil 9623822506 D. B. M Vidyalaya, Vathar Satara 13-10-2017 14-10-2017 50
Sonali Shashikant Bhosale 9850445856 Thakkarbappa Vidyalaya, Gandhitekadi Patan 13-10-2017 14-10-2017 50
Padmja Jagannth Katkar 9834040611 Thakkarbappa Vidyalaya, Gandhitekadi Patan 13-10-2017 14-10-2017 50
N S Deshmukh 9421076899 New English School,Tembhurni Madha 06-10-2017 07-10-2017 60
Rupali Dadasaheb Kachare 9850833887 Bhimabai Ambedkar Vidyamandir, Satara Satara 06-10-2017 07-10-2017
Janhavi Prashant Pawar 9158900177 J M Karpe Haischool, Varye Satara 05-10-2017 06-10-2017 50
Smita Hanmant Patil 8975495048 Mahatma Gandhi Vidyalaya, Sanbur Patan 04-10-2017 05-10-2017 35
Sunita Abhijit Adake 7083604148 New English School,Charegaon Satara 04-10-2017 05-10-2017 35
Anju Rajendra Patil 8208924389 Mahatma Gandhi Vidyalaya, Sanbur Patan 04-10-2017 04-10-2017 35
Sou. Vandana Nandkumar Joshi. 9421570323 Bapurao Ramji Patil Vidyalaya, Khed Br Khandala 04-10-2017 05-10-2017 72
Madhuri Sunil Jadhavl 9850055015 Yashwant Haischool . Karad Karad 03-10-2017 04-10-2017 50
Bhagyashree Mahadev Korke 9657060511 Karmveer Bhahurao Patil Vidyalaya Agri, Devapur Man 03-10-2017 04-10-2017 60
Vaishali Prakash Hirke 9011278780 Karmveer Bhahurao Patil Vidyalaya, Piliv Malshiras 03-10-2017 04-10-2017 70
Vaishali Changdeo Vyavahare 9623011933 Bhairavnath Vdiyalaya, Ankoli Mohol 02-10-2017 03-10-2017 50
Nilam Bhagwan Shedge 9850156452 Shri.Chh. Shivaji Vidyalaya, Apshinge Satara 29-09-2017 30-09-2017 45
Gauri Prakash Salunkhe Gauri Salunkhe jadhav New English School, Humgaon Jaoli 29-09-2017 29-09-2017 57
Indira Milind Patil 9623822506 Mahatma Gandhi Vidyalaya, Kale Karad 29-09-2017 03-10-2017 50
UJWALA RAJENDRA PATIL 9922107172 New English School Angapur Satara 29-09-2017 29-10-2017 35
Vanita Vikasrao Patil 9423260568 New English School,Charegaon Satara 28-09-2017 29-09-2017 35
Rajani Sunil Desai 9623045688 Annasaheb Kalyani Vidyalaya Camp ,Satara Satara 28-09-2017 29-09-2017 60
Umadevi Vitthal Nagtilak 8975402131 New English School, Bhalawani Pandharpur 28-09-2017 29-09-2017 65
Rupali Dadasaheb Kachare 9850833887 J M Karpe Haischool, Varye Satara 28-09-2017 29-09-2017 50
Ranjana Sanjay Rajmane 9623125922 M. Shinde Vidyalaya , Enkul Khatav 28-09-2017 29-09-2017 51
Anuradha Pradip Kodgule 9405549870 R.K.G.K.Maha. Vidyalalya ,Atit Satara 28-09-2017 29-09-2017 50
Rupali Satish Taware 9975868972 J M Karpe Haischool, Varye Satara 28-09-2017 29-09-2017 50
Vanita Ajay Baitade vanita Satara 28-09-2017 29-10-2017 50
Padmja Jagannth Katkar 9834040611 Annasaheb Kalyani Vidyalaya Camp ,Satara Satara 28-09-2017 29-09-2017 60
Swati Rohan Nale 9921076691 New English School,Bholi Khandala 27-09-2017 28-09-2017 40
Vanita Ajay Baitade vanita Meru Vidyamandir ,Wagheshwar Jaoli 27-09-2017 28-09-2017 51
Sonali Shashikant Bhosale 9850445856 Thakkarbappa Vidyalaya, Gandhitekadi Patan 27-09-2017 28-09-2017 50
Ranjana Rajaram Wadate 7875697565 Karmveer Bhahurao Patil Vidyalaya, Bhuinj Wai 27-09-2017 29-09-2017 65
Kalyani Prashant Wagh 9403455666 Shrimati. R P Kadam Girl Vidyalaya ,Umbraj. G Karad 27-09-2017 28-09-2017 60
Vanita Ajay Jadhav 9921053983 Jaoli 27-09-2017 28-09-2017 35
Suvarna Sunil Bhagwan 9623642861 Yashwant Haischool, Kashil Satara 27-09-2017 28-09-2017 39
Vaishali Prakash Hirke 9011278780 Karmveer Bhahurao Patil Vidyalaya, Piliv Malshiras 27-09-2017 28-09-2017 57
Swati Vaibhav Revale 8485815632 New English School Angapur Satara 27-09-2017 28-09-2017 55
Swati Kishor Tonpe 9403437605 D.Sambaji Vidyalaya, Degaon Pa. Satara 27-09-2017 28-09-2017 52
Swati Sharad Phadtare 9604173996 R.K.G.K.Maha. Vidyalalya ,Atit Satara 26-09-2017 27-09-2017
Swati Raviraj Nikam 8408024657 R.K.G.K.Maha. Vidyalalya ,Atit Satara 26-09-2017 27-09-2017 60
Vanita Vikasrao Patil 9423260568 New English School,Charegaon Satara 26-09-2017 27-09-2017 50
N S Deshmukh 9421076899 New English School,Tembhurni Madha 26-09-2017 27-09-2017 55
Smita Hanmant Patil 8975495048 Karmveer Bhahurao Patil Vidyalaya, Dhebewadi Phaltan 26-09-2017 27-09-2017 55
Anuja Charudatta Shinde 9011256018 Shri.Chh. Shivaji Vidyalaya, Apshinge Satara 26-09-2017 27-09-2017 44
Nilam Bhagwan Shedge 9850156452 Shetkari Haishool, Targaon Koregaon 26-09-2017 27-09-2017 54
UJWALA RAJENDRA PATIL 9922107172 Sanjay Bhairavnath Kale Vidyalya, Tasgaon Satara 26-09-2017 28-09-2017 40
Chhaya Rajendra Sonawane 9623281939 New English School, Pawarwadi Jaoli 25-09-2017 26-09-2017 43
Sunita Abhijit Adake 7083604148 Mahatma Gandhi Vidyalaya, Umbraj. B Karad 25-09-2017 26-09-2017 50
Vanita Ajay Jadhav 9921053983 Bhairavnath Vdiyalaya, Kelghar Jaoli 25-09-2017 26-09-2017
Swati Rohan Nale 9921076691 New English School,Bholi Khandala 25-09-2017 26-09-2017 54
Punam Baban Bhosale 9657794253 Shri Swvagiri Vidyalaya, Pusegaon Khatav 25-09-2017 26-09-2017
R P Pawar 9404294327 P.M.Shinde Girl Vidyalaya, Dahiwadi G Man 25-09-2017 26-09-2017 52
Janhavi Prashant Pawar 9158900177 Bhimabai Ambedkar Vidyamandir, Satara Satara 25-09-2017 26-09-2017 50
Anju Rajendra Patil 8208924389 Karmveer Bhahurao Patil Vidyalaya, Dhebewadi Phaltan 25-09-2017 26-09-2017
Anita Shahaji Madke 9421463516 Mahatma Gandhi Vidyalaya, Dahiwadi B Man 25-09-2017 26-09-2017 20
Rupali Satish Taware 9975868972 Karmveer Bhahurao Patil Vidyalaya, Bhuinj Wai 22-09-2017 23-09-2017 50
Sou. Vandana Nandkumar Joshi. 9421570323 Satara 20-09-2017 21-09-2017 64
Swati Sharad Phadtare 9604173996 Maharaja Sayajirao Vidyalaya, Satara. Satara 18-09-2017 21-09-2017 50
Swati Raviraj Nikam 8408024657 Maharaja Sayajirao Vidyalaya, Satara. Satara 18-09-2017 21-09-2017 50
Madhuri Sunil Jadhavl 9850055015 Yashwant Haischool . Karad Karad 15-09-2017 16-09-2017 50
Jathar Priyanka 9764511131 ashram shala javlebaleshvar Sangamner 27-03-2017 28-03-2017 25
Jaiprakash Ekhande 9881751288 madhyamik vidyalaya .pimparkane Akole 13-03-2017 14-03-2017 35
Manisha Gaikwad 9921910049 rupibai bora new eng school Nagar City 08-03-2017 09-03-2017 111
Salunke Seema Ashok 9423045808 jay bajarang madhyamik v. Nagar City 08-03-2017 09-03-2017 60
Janjire Ramdas 9860832274 khandeshwar m v ukhalgaon Shrigonda 03-03-2017 04-03-2017 46
Rupali Shinde 9420175857 bhagyoday v.bhoire pathar Nagar 02-03-2017 03-03-2017 78
Ashwini Kulkani 8888707489 renavikar m.v savedi, a' nagar Nagar City 02-03-2017 03-03-2017 50
Ms. Sunita Nivrutti Patare 9970376401 gondegaon madhamik vidyalya gondegaon Shrirampur 02-03-2017 02-02-2017 128
Rajendra Godge haribhau sangale yashwant vidyalaya nimon Sangamner 01-03-2017 03-03-2017 50
Deshmukh Y B 9975751258 jijamata m.v Shevgaon 01-03-2017 02-03-2017 113
Tadake Prakash 9405269326 hanuman vidyalaya savargaon Parner 01-03-2017 02-03-2017 60
Deshmukh Y B 9975751258 jijamata m.v Shevgaon 01-03-2017 02-03-2017 113
Rajendra Godge haribhau sangale yashwant vidyalaya nimon Sangamner 01-03-2017 03-03-2017 50
Popalghat Indumati 9427649751 shri ratneshvar vidyalaya kohokadi Parner 28-02-2017 01-03-2017 60
Dhindale Rachana 7057733921 bhairavnath m.v.shirsathwadi Pathardi 27-02-2017 28-02-2017 50
Ms. Nasima Riyazuddin Sayyad 8793588208 punyashlok ahilyabai h urdu sc Shrirampur 27-02-2017 28-02-2017 20
Lohare Usha 9423650497 shri baleshwar madhya & uchha madhya.vidyalaya sarolepathar Sangamner 27-02-2017 28-02-2017 50
Mr. Madhukar Annasaheb Borate 9673984990 jijamata hgh ghodegaon Jamkhed 25-02-2017 27-02-2017 48
Kavita Shirsath 8308854468 Akole 25-02-2017 26-02-2017 28
Varsha Darekar 9552033031 indira gandhi vidya niketan sh Shrigonda 25-02-2017 27-02-2017 26
Mr. Madhukar Annasaheb Borate 9673984990 jijamata hgh ghodegaon Jamkhed 25-02-2017 27-02-2017 48
Lawre Nirmala 9822803587 new english school astgaon Rahata 24-02-2017 25-02-2017 79
Chede G B 8206804088 nutan madhyamik vidyalaya, lonimsadpur Karjat 24-02-2017 25-02-2017 400
Jadhav Archana 9765463646 nutan high school panjare Akole 24-02-2017 25-02-2017 50
Anap A H 9403934322 Karmveer Shankarrao Kale Mady. V. Sonewadi Kopargaon 24-02-2017 25-02-2017 50
Ashwini Aagalave 9766278006 Karmveer Shankarrao Kale Mady. V. Sonewadi Kopargaon 24-02-2017 25-02-2017 50
S S Lokhande 9561613004 sadguru rohidasji anu.jati kendriy madhyamik ashramshala vadarwadi Nagar City 24-02-2017 25-02-2017 60
Varsha Darekar 9552033031 indira gandhi vidya niketan sh Shrigonda 24-02-2017 27-02-2017 26
Bhausaheb Bhogade 9921583770 shri. rokadeshwar madhyamik vidyalaya baburdi Parner 24-02-2017 25-02-2017 8
Janjire Ramdas 9860832274 shri khuleshvar v.nimgaon khau Shrigonda 23-02-2017 24-02-2017 17
Shakuntala Shelar 9400320132 matoshri r.d.malpani madhya. vidyalaya sangamner Sangamner 23-02-2017 24-03-2017 50
Thakubai Joshi 9527740340 pravara m.v.zharekathi Sangamner 22-02-2017 23-02-2017 53
Surekha Chemate 9403376076 kanifnath v.nivdunge Pathardi 22-02-2017 23-02-2017 48
Ms. J.N. Rode 9860666734 new english school nimgaon khairi Shrigonda 22-02-2017 23-02-2017 100
Ikabas Saiyyad 827540971 ambika mv ambad Akole 22-02-2017 23-02-2017 80
Vaishali Avhad 9923831387 navoday vidyalaya malunje Sangamner 22-02-2017 23-02-2017 61
Suvarna Wakchaure 9763488961 ashvi english school ashvi Sangamner 22-02-2017 23-02-2017 68
Ms. M.N. Thorat 9604029887 new eng schl malwadgaon Shrirampur 22-02-2017 23-02-2017 93
Barase Manda 8605544986 yashwant madhyamik v.padhegaon Shrirampur 22-02-2017 23-02-2017 50
A P Gaikwad 9730807224 khasdar b.vikhe p.v.gogalgaon Rahata 22-02-2017 23-02-2017 52
Mohit Mansi 9103575485 Nagar 22-02-2017 23-02-2017 20
Surekha Chemate 9403376076 kanifnath v.nivdunge Pathardi 22-02-2017 23-02-2017 48
Pawar Vimal 9767004582 nizarneshwar vidyalaya kokangaon Sangamner 22-02-2017 23-02-2017 70
Late Mandakini 9766165785 wadali madhymik vidyalaya wadali Shrigonda 22-02-2017 23-02-2017 54
Sujata Aher 7387988357 shree devendranath madhyamik vidyalay Nagar City 22-02-2017 23-02-2017 65
Ms. K.K. Padval 8975223472 k.p.murkute vidyalay kamalpur Shrirampur 22-02-2017 23-02-2017 50
Waghchoure Santosh 8888555277 shri nilkantheshwar adarsh vidyalaya nimgaon tembhi Sangamner 22-02-2017 23-02-2017 50
Bhausaheb Bhogade 9921583770 shri. rokadeshwar madhyamik vidyalaya baburdi Parner 22-02-2017 23-03-2017 8
Ms. S.S. Ahire 7588077002 new english school taklibhan Shrirampur 21-02-2017 22-02-2017 200
Gopale N S 9420070381 mahatma fule v.sugaon buk Akole 21-02-2017 22-02-2017 26
Pratibha Golwad 9730073442 new english school bherdapur Shrirampur 21-02-2017 22-02-2017 55
Pathak Vijay 9552109894 adarsha m ashramshala Pathardi 21-02-2017 22-02-2017
Kate Ramnath 9421331975 new english school sakegaon Pathardi 21-02-2017 22-02-2017 56
Jyoti Korade 9604768052 shri virbhadra v.majalechincho Nagar 21-02-2017 22-02-2017 54
Asha Zine 9765937377 adrash madhymik vidyalaya jeur Nagar 21-02-2017 22-02-2017 38
Paukar Shobha 9657627748 haribhau sangale yashwant vidyalaya nimon Sangamner 21-02-2017 22-02-2017 115
Anita Bhor 9421592233 shriram v.dhorjalgaon Shevgaon 21-02-2017 22-02-2017 50
Vitthal Aabhale 9860668741 tuljabhawani mv tambhol Akole 21-02-2017 22-02-2017 38
Mrs. M. S. Sanap 9421988296 pradipkumar mahadev bangar vidyalaya moha Jamkhed 21-02-2017 22-02-2017 27
Aarti Pawar 7387800324 new english scl dhamori Kopargaon 21-02-2017 22-02-2017 35
Savita Nagare 9766299113 new english scl dhamori Kopargaon 21-02-2017 22-02-2017 50
Lalita Mutdak 9767602992 sarswati v.dhamangaon pat Akole 21-02-2017 22-03-2017 91
Navale Jayshree 9828851358 mhase madhymik vidyalaya mhase Shrigonda 20-02-2017 21-02-2017 88
Vidyalata Korde 9763086167 devram gangaram shelake patil madhyamik vidyalaya karjune khare Nagar 20-02-2017 21-02-2017 40
Shaikh H H 9011364418 dharmnath vidyalaya tandali wa Nagar 20-02-2017 21-02-2017 50
Akla Sinare 7709184569 pravara madhyamik vidyalay adgaon Rahata 20-02-2017 21-02-2017 70
Swati Narute 7758949488 pandit javaharlal nehru vidyalaya adhalgaon Shrigonda 20-02-2017 21-02-2017 100
Kalyani Bhandari 8975682687 pandit javaharlal nehru vidyalaya adhalgaon Shrigonda 20-02-2017 21-02-2017 100
Purnuma Dhage 982323832 new english school padali Pathardi 20-02-2017 22-02-2017 117
Chitrasena Medhe 9404426036 radhabai kale kanya v. kolpewadi Kopargaon 20-02-2017 21-02-2017 160
Jaybhaye V D 9623038916 kedareshvar v.ranegaon Shevgaon 20-02-2017 22-02-2017
Tathe S S 9623776555 recidencial hgh shevgaon Shevgaon 20-02-2017 21-02-2017 50
Bhosle S D 7720004734 recidencial hgh shevgaon Shevgaon 20-02-2017 21-02-2017 50
B P Lagad 9561809168 shri rameshvar v chikhali Shrigonda 20-02-2017 21-02-2017 70
Funde Meshlata 9421982095 Shrigonda 20-02-2017 21-02-2017 47
Shevante Sharad 9822881325 ramaji genuji patil kahandal vidyalaya chorkauthe Sangamner 20-02-2017 21-02-2017 64
Chouhan Sadashiv 9881765775 ashvinath vidyalaya paregaon bk Sangamner 20-02-2017 21-02-2017 38
Mangal Nawale 9822677784 dnyandeep madhyamik vidyalaya gunjalwadi Sangamner 20-02-2017 21-02-2017 49
Sunanda Sahane 8805525015 shri bharatibaba vidyalaya chikani Sangamner 20-02-2017 21-02-2017 70
Pathan Shahin 9975904827 s.m.b.s.thorat vidyalaya shedgaon Sangamner 20-02-2017 21-02-2017
Anita Bhor 9421592233 shriram v.dhorjalgaon Shevgaon 20-02-2017 22-02-2017 50
Sunanda Navale 9970720647 bharat m.v.ghargaon Sangamner 20-02-2017 21-02-2017 85
Natibha Shete 9604032324 shri datt vidyalaya akalapur Sangamner 20-02-2017 21-02-2017 81
Sonali Mankar 7758809953 bharat m.v.ghargaon Sangamner 20-02-2017 21-02-2017 100
Surkame S D 9730402850 nageshwar vidyalaya chilvadi Karjat 20-02-2017 21-02-2017 90
Kavita Thange 9404067252 kanifnath v.badagi Akole 20-02-2017 21-02-2017 50
Choure Pallavi 9372991009 Akole 20-02-2017 21-02-2017 45
Jadhav Ashok 9420606894 shri baleshwar madhya & uchha madhya.vidyalaya sarolepathar Sangamner 20-02-2017 21-02-2017 115
L P Zolekar 9422870274 Akole 20-02-2017 22-02-2017 37
Pushpa Bharambe 9673705757 new english school jambhalewadi Akole 20-02-2017 21-02-2017 25
Janardhan Parkhe 9960380589 c.b.kolpe madhyamik vid suregaon Kopargaon 20-02-2017 21-02-2017 40
Kshirsagar S B 9890855088 avtar meherbaba vidyalaya arangaon Nagar 20-02-2017 21-02-2017 32
Kate Asaram 7040021025 Akole 20-02-2017 21-02-2017 57
Mrs. Rohini B. Sutar 7038791233 chanppa hgh pimpalgaon unda Jamkhed 20-02-2017 21-02-2017 44
Mrs. Y. A. Shaikh 9270151876 anglo urdu high jamkhed Jamkhed 20-02-2017 21-02-2017 42
t C Chaskar 9763969896 new english school hivargaon Akole 20-02-2017 21-02-2017 50
Subvarna Pati; 8805080625 dr.babasaheb ambedkar vidhyalaya kotul Akole 20-02-2017 21-02-2017 50
Mangal Jadhav 8605189437 carmel convent highschool Nagar City 20-02-2017 21-02-2017 50
Jagtap Meena 9763664839 shreeman bhishambardas amarchand nayyar madhyamik vidyalay Nagar City 20-02-2017 21-02-2017 120
Yadav Vidhya 9011134634 ashokbhau firodiya english medium school Nagar City 20-02-2017 21-02-2017 60
Yadav Vidhya 9011134634 ashokbhau firodiya english medium school Nagar City 20-02-2017 21-02-2017 60
Shevante Sharad 9822881325 ramaji genuji patil kahandal vidyalaya chorkauthe Sangamner 20-02-2017 21-02-2017 65
Chouhan Sadashiv 9881765775 ashvinath vidyalaya paregaon bk Sangamner 20-02-2017 21-02-2017 42
Jyoti Pawar 9922891736 digambar ganesh saraf v.sangam Sangamner 20-02-2017 21-02-2017 50
Patel S J 9130868628 anandshram swami mv koregaon Shrigonda 20-02-2017 21-02-2017 22
Lokhande Vinod M 9890160937 sai krupa mv takli lonar Shrigonda 20-02-2017 21-02-2017 38
Sunita Kedari 9921961795 shiv chatrapati madh.vidyalaya rankhamb Sangamner 20-02-2017 21-02-2017 75
Lata Barde 9822830472 pravara m.v.zharekathi Sangamner 20-02-2017 21-02-2017 49
Mukta Dusunge 9552054895 shri chhatrapati shivaji vidyalaya chincholi gurav Nagar 20-02-2017 21-02-2017 32
Udavant Surekha shivaji pravara madhyamik vidyalaya ekrukhe Rahata 20-02-2017 21-02-2017 52
Jadhav Radhika 7038845204 kai.vishwanath kurhe madhyamik vid.chedgaon Rahuri 20-02-2017 21-02-2017 40
Sakhare Rekha 9922583764 chandragiri m.v.manjari Rahuri 20-02-2017 21-02-2017 150
J S Pandit 9371223082 pravara m.v.mamdapur Rahata 20-02-2017 21-02-2017 49
A P Gaikwad 9730807224 khasdar b.vikhe p.v.gogalgaon Rahata 20-02-2017 21-02-2017
Bharati Deshmukh 9850124232 bhagwati mata madhyamik vidyamandir bhagwatipur Rahata 20-02-2017 21-02-2017 56
Jayram Gagre 9604773246 pragat vidyalaya vankute Parner 20-02-2017 21-02-2017 28
Suvarna Khodade 9404074341 new english medium school Parner 20-02-2017 21-02-2017 28
P Anita 9422718152 ratnjain v.manikdaundi Pathardi 20-02-2017 21-02-2017 120
Prajakta Kolhe 7030735553 dnyanmata convent school sangamner Sangamner 20-02-2017 21-02-2017 73
Joshi V S 9764347463 shri samarth madhyamik vidya mandir Nagar City 20-02-2017 21-02-2017 53
Yadav Vidhya 9011134634 ashokbhau firodiya english medium school Nagar City 20-02-2017 21-02-2017 70
Pratibha Ghule 8600729999 shri.sheshnarayan v.kumbhephal Akole 20-02-2017 21-02-2017 70
Shabana Shaikh 9595639895 govt ashram shala mv kohane Akole 20-02-2017 21-02-2017 57
Mangal Sarode 9850651068 ratnagiri mv gardani Akole 20-02-2017 21-02-2017
t C Chaskar 9763969896 new english school hivargaon Akole 20-02-2017 21-02-2017 50
A K Ekhande 9511660792 madhyamik vidyalaya .pimparkane Akole 20-02-2017 21-02-2017 38
Subvarna Pati; 8805080625 dr.babasaheb ambedkar vidhyalaya kotul Akole 20-02-2017 21-02-2017 50
Sampat Chaudhari 9764514312 sarjunath v savargaonpat Akole 20-02-2017 21-02-2017 60
Jyoti Pawar 9890454079 anudanit madhamik ashram shendi Akole 20-02-2017 22-02-2017
Asha Aaher 9881169866 secondary ashram shala kothale Akole 20-02-2017 21-02-2017 50
Mr. Yunus Akbar Shaikh 92701151876 anglo urdu high jamkhed Jamkhed 20-02-2017 21-02-2017 72
Thokal J D 9130739885 bharat vidyalaya, mirajgaon Karjat 20-02-2017 21-02-2017 185
Wagh H U 9420750414 new english school jalalpur Karjat 20-02-2017 21-02-2017 37
Desai R S 7798891015 mv malewadi Pathardi 19-02-2017 20-02-2017 50
Minakshi Barde 8806398115 kai j.k.kale m.v.chincholi Rahuri 19-02-2017 20-02-2017 55
Yogita Barde 9850737154 kai j.k.kale m.v.chincholi Rahuri 19-02-2017 20-02-2017 55
Shamrao Jhine 9890898126 virbhadra m.v.kendal buk Rahuri 18-02-2017 20-02-2017 52
Pushpa Mane 9561001700 dnyansarita mv wadgaon Nagar 18-02-2017 20-02-2017 62
Pratima Kulkarni 9921288521 dhruv academy malpani campus dhandarphal bk Sangamner 18-02-2017 20-02-2017 80
Chandrakala Rahane 8805087308 mangleshvar m.v.mangalpur Sangamner 18-02-2017 20-02-2017 55
Sheela Najan 9420797323 new english scl.adinathnagar Pathardi 18-02-2017 19-02-2017 80
Sangita Ekhande 8379023435 madhyamik vidyalaya .pimparkane Akole 18-02-2017 19-02-2017 92
Sunanda Gaikwad 8007825183 mv godewadi Akole 18-02-2017 19-02-2017 59
Manisha Aaher 9604947476 takleshwar v.takli Akole 18-02-2017 20-02-2017 64
Pratibha Ghule 8600729999 shri.sheshnarayan v.kumbhephal Akole 18-02-2017 19-02-2017 66
A G Khemkar 9730822832 sardar shivrao bhavanrao thorat vidyalaya panodi Sangamner 18-02-2017 20-02-2017 87
Sangita Sathe 7588539903 nrusinha m.v.bhatodi Nagar 18-02-2017 80
Pooja Barat 8796434785 little wonder eng school Nagar 18-02-2017 19-02-2017 50
Vakte B S 8275201162 somaiya vidya mandir sakarwadi Kopargaon 17-02-2017 18-02-2017 70
Savita Varshe 9404979590 swami vivekanand v virgaon Akole 17-02-2017 18-02-2017 50
R V Darunde 7350856302 govt.ashramshala kelikotul Akole 17-02-2017 18-02-2017 30
Bebi Gunjal 7218602478 mv ashram shala devthan Akole 17-02-2017 18-02-2017 50
Jadhav Madhuri 9881038049 amrapur high school amrapur Shevgaon 17-02-2017 18-02-2017
Birhade Ashwini 9850027440 new english scl.talegaondighe Sangamner 17-02-2017 18-02-2017 47
Bhagwat Shubhangi 8888106563 d.k.more janata madhya. & uchha madhya.vidyalaya wadgaon pan Sangamner 17-02-2017 18-02-2017 60
Chintaman Anjali 9822736716 chapdgaon hgh chapdgaon Shevgaon 17-02-2017 18-02-2017
Ms. K.R. Tekawade 9970661061 shrirampur education soc.high Shrirampur 17-02-2017 18-02-2017 200
Palve N A 9923395968 new english school khandala Shrirampur 17-02-2017 18-02-2017 50
Sherkars S 7350954486 new english school matapur Shrirampur 17-02-2017 18-02-2017 59
Kanta Sangale 9545622795 shivshankar v.ravande Kopargaon 17-02-2017 18-02-2017 105
Jyoti Pawar 9890454079 anudanit madhamik ashram shendi Akole 17-02-2017 18-02-2017 59
Chawade Anita 9527216557 new english school nimbral Akole 17-02-2017 18-02-2017 75
Kavita Kande 9921260624 shri markandeya madhyamik vidyalaya Nagar City 17-02-2017 18-02-2017 57
Sheela Najan 9420797323 new english scl.adinathnagar Pathardi 17-02-2017 18-02-2017 40
Desai R S 7798891015 mv malewadi Pathardi 17-02-2017 18-02-2017 42
Alka Bhanage 9604618894 new english scl.adinathnagar Pathardi 17-02-2017 18-02-2017 40
Jejurkar chhaya 9404977200 new english school astgaon Rahata 17-02-2017 18-02-2017 100
Ashvita Kimage 7709950479 sir d.m.petit vidyalya sangamner Sangamner 17-02-2017 18-02-2017 30
S S Dudhade 8805093848 hanuman v.takli kahtgaon Nagar 17-02-2017 18-02-2017
Sonawane V P 9405006126 h.b.p.savitriaai vid.mandir vithe Akole 17-02-2017 18-02-2017 56
Jyoti Pawar 9922891736 digambar ganesh saraf v.sangam Sangamner 17-02-2017 18-02-2017 50
Chandrakala Rahane 8805087308 mangleshvar m.v.mangalpur Sangamner 17-02-2017 18-02-2017 55
Manisha Thanane 9975472324 swami vivekanand mv Nagar 17-02-2017 18-02-2017 32
Ghanawat M S 9657633613 loneshwar vidyalaya loni haveli Parner 17-02-2017 18-02-2017 33
Sonawane Vandana 9422862412 h.b.p.savitriaai vid.mandir vithe Akole 17-02-2017 18-02-2017 170
Ms. N.K. Labde 9822836773 shrirampur education soc.high Shrirampur 17-02-2017 18-02-2017 100
Ms. J. N. Chavan 9404245542 shrirampur education soc.high Shrirampur 17-02-2017 18-02-2017 75
Jadhav Madhuri 9881038049 amrapur high school amrapur Shevgaon 17-02-2017 18-02-2017 50
Nangare U S 8378969895 Abasaheb Kakade High Shevgaon 17-02-2017 18-02-2017 50
Chintaman Anjali 9822736716 sun pharma madhy ani uccha madhy vidyalay Shevgaon 17-02-2017 18-02-2017 50
Ms. Anita Kangari 9766037456 sant tereja girls high school haregaon Shrirampur 17-02-2017 18-02-2017 125
Sunita sathe 9096933455 sant tereja girls high school haregaon Shrirampur 17-02-2017 18-02-2017 130
Landage Sagar 9762830058 virbhadra madh.vidyalaya sakur Sangamner 17-02-2017 18-02-2017 70
Shital Katore 7028548199 bhairavnath madhyamik vidyalaya dolasane Sangamner 17-02-2017 18-02-2017 50
Ghadge Parvati 9921178414 jaya shreeram v mukindpur Nevasa 17-02-2017 18-02-2017 72
Sonawane V P 9405006126 h.b.p.savitriaai vid.mandir vithe Akole 17-02-2017 18-02-2017 50
Ms. S.S. Nagare 9423465881 late r.k.p.autade madhymik vidylaya malewadi Shrirampur 16-02-2017 17-02-2017
Subhangi Kardile 9552690745 ramdas vidyalaya belapur Akole 16-02-2017 17-02-2017 50
Birhade Ashwini 9850027440 new english scl.talegaondighe Sangamner 16-02-2017 17-02-2017 100
Ms. F.F. Sayyad 9270263177 govindrao adik urdu hi. &jr. coll. Shrirampur 16-02-2017 17-02-2017 161
Sheeladevi Dabhade 9766168816 digambar ganesh saraf v.sangam Sangamner 16-02-2017 17-02-2017 52
Kavita Kande 9921260624 residential highschool Nagar City 16-02-2017 17-02-2017 57
Jordand 9860202235 jagdamba madhyamik vidyalaya rashin Karjat 16-02-2017 17-02-2017 41
Chawade Anita 9527216557 new english school nimbral Akole 16-02-2017 17-02-2017
Sindhu Karpe 9766191839 new english school wakodi Nagar 16-02-2017 17-02-2017 53
Rupali Shelke 9623813132 chatrapati shivaji v.miri Pathardi 16-02-2017 17-02-2017 100
Mangal Jadhav 8605189437 carmel convent highschool Nagar City 16-02-2017 17-02-2017 100
Ms. K.R. Tekawade 9970661061 shrirampur education soc.high Shrirampur 16-02-2017 17-02-2017 200
Joshi V S 9764347463 shri samarth madhyamik vidya mandir Nagar City 16-02-2017 17-02-2017 53
Sujata Aher 7387988357 shree devendranath madhyamik vidyalay Nagar City 15-02-2017 16-02-2017 150
Bhalerao v R 9673583577 Akole 15-02-2017 16-02-2017 40
Mrs. Asmita V. Jogdand 9404247501 sahebrao patil madhaymik vidyalaya padali Jamkhed 15-02-2017 16-02-2017 50
Mrs. Chhaya Pralhad Surse 9975924880 sahebrao patil madhaymik vidyalaya padali Jamkhed 15-02-2017 16-02-2017 88
Shikhaja Pahilwan 9405000703 Nagar 15-02-2017 16-02-2017 65
Nayare S S 9423465881 late r.k.p.autade madhymik vidylaya malewadi Shrirampur 15-02-2017 16-02-2017
Kshirsagar A A 7588513435 anand madhyamik vidyalay Nagar City 15-02-2017 16-02-2017
Sable Komal 9975050747 padmashri dr vitthalrao vikhe patil vidyalay loni Rahata 15-02-2017 16-02-2017 310
Navale Vrushali 9767333661 jai bhavani mata vidyalaya kelungan Akole 15-02-2017 16-02-2017
Mrs. Susheela Ramchandra Kadam 9767570773 shr arenyashvr hg.scl.&jr.coll Jamkhed 15-02-2017 16-02-2017 176
Asha Waman 9420330845 sant saibaba v Akole 15-02-2017 16-02-2017 26
Kakde Pratibha 8446968698 Nagar City 15-02-2017 16-02-2017 50
Kurle L K 9028829960 Shrirampur 15-02-2017 16-02-2017 100
Shinde A K 9822554443 Shrirampur 15-02-2017 16-02-2017 100
Funde Meshlata 9421982095 Shrigonda 15-02-2017 16-02-2017 50
Priyanka Tambe 9922167536 jayhind madhyamik adivasi ashram school kolwade Sangamner 15-02-2017 16-02-2017 37
Mrs. Susheela Ramchandra Kadam 9767570773 shr arenyashvr hg.scl.&jr.coll Jamkhed 15-02-2017 16-02-2017 320
Pawar R B 9890194435 n.j.patil vidyalaya shevgaon Shevgaon 15-02-2017 16-02-2017 50
Shaikh P M 885797962 urdu hgh shevgaon Shevgaon 15-02-2017 16-02-2017 95
Dhage Preety 9545906669 pravara central public school pravaranagar Rahata 15-02-2017 16-02-2017 50
Sable Komal 9975050747 pravara kanya vidya loni Rahata 15-02-2017 16-02-2017 50
Fatangare S D 9850187251 shri hanuman vidyalaya pimpalgaon depa Sangamner 14-02-2017 15-02-2017 60
Manisha Gotral 7276231314 adrash madhymik vidyalaya jeur Nagar 14-02-2017 15-02-2017 60
Bharti Magar 9422675466 adrash madhymik vidyalaya jeur Nagar 14-02-2017 15-02-2017 60
Nirmala Pimpale 9890136565 new english school dotare buk Parner 14-02-2017 15-02-2017 50
Jayram Gagre 9604773246 pragat vidyalaya vankute Parner 14-02-2017 15-02-2017 50
Darkhade Asha 8485815261 Nagar City 14-02-2017 15-02-2017 56
Rohini Thokal 9403775354 kotuleshvar vidyalaya kotul Akole 14-02-2017 15-02-2017 50
Savita Gabhale 7507981059 kotuleshvar vidyalaya kotul Akole 14-02-2017 15-02-2017 50
Sarmila Chaudhari 8408007045 mula mv pimpalgaon khand Akole 14-02-2017 15-02-2017 50
Mrs. Vaishnavi Rangaram Pode 8308585246 hanuman hgh dighol Jamkhed 14-02-2017 15-02-2017 72
Daund Mangal 9403685826 ambika vidyalaya devibhoyare Parner 14-02-2017 15-02-2017 71
Raut Akkabai 9930996542 abhinav vidyalay shirapur Parner 14-02-2017 15-02-2017 127
Chabukswar Smita 9970866396 mahatma gandhi kanya vidyalay pravaranagar Rahata 14-02-2017 15-02-2017 125
P K Tambe 9527403282 mahatma fule madhyamik & uccha madyamik vidyalay dadh Rahata 14-02-2017 15-02-2017 125
Nanda Chede 8605179751 jijamata kanya vidyalaya parner Parner 14-02-2017 15-02-2017 35
Gurasal M D pachegaon english school Nevasa 14-02-2017 15-02-2017 80
Patil Alka pachegaon english school Nevasa 14-02-2017 15-02-2017 80
Fatangare S D 9850187251 shri hanuman vidyalaya pimpalgaon depa Sangamner 14-02-2017 15-02-2017 50
Sandhya Dokade 8600876904 pravara madhyamik vidyalay durgapur Rahata 14-02-2017 15-02-2017 150
Pacharne vaishali 9762915182 Rahuri 14-02-2017 15-02-2017 51
Magar Manisha 9890469364 hanuman m.v.belpimpalgaon Sangamner 14-02-2017 15-02-2017 90
Vaishali Rahane 9096002302 amrutvahini international school ghulewadi Sangamner 14-02-2017 15-02-2017 36
Shamshad Inamdar 8421950121 amrutvahini international school ghulewadi Sangamner 14-02-2017 15-02-2017 36
Daund Mangal 9403685826 ambika vidyalaya devibhoyare Parner 14-02-2017 15-02-2017 53
Sheetal Bibave 9011819165 pravara m.v.indori Akole 14-02-2017 15-02-2017
Seema Dhumal 9011933167 pravara m.v.indori Akole 14-02-2017 15-02-2017
Shri S.R. Ugale 9767426341 panchkrushi hgh naygaon Jamkhed 14-02-2017 15-02-2017 50
Gaikwad Neeta 9527907716 shri markandeya madhyamik vidyalaya Nagar City 14-02-2017 15-02-2017 60
Ms. L.V. Kurle 9028829960 b.r.khatod kanya vidyalya shrirampur Shrirampur 14-02-2017 15-02-2017 50
Ms. A.K. Shinde 9822554443 b.r.khatod kanya vidyalya shrirampur Shrirampur 14-02-2017 15-02-2017 50
Ujwala Hande 9422320896 datta vidyalaya jawalekadlag Sangamner 14-02-2017 15-02-2017 50
Alka Aher 9689321457 nutan madhyamik vidyalaya chikhali Sangamner 13-02-2017 14-02-2017 96
Manjusha Ahire 9011632012 mhalungeshwar m.v.velhale Sangamner 13-02-2017 15-02-2017 44
B P Leepalve 7721032962 dada patil madhyamik vidyalaya ratadgaon bardari Nagar 13-02-2017 14-02-2017 55
Chavhan S S 7755941773 shri jagdamba v.shiradhon Nagar 13-02-2017 14-02-2017 60
Shehnaz Shaikh 7276491305 h.haji gulam rasul b.shah.urdu high school shrirampur Shrigonda 13-02-2017 14-02-2017 53
Garule Kaduwal new english school suregaon Nevasa 13-02-2017 14-02-2017 40
Ms. S.R. More 9272551414 new english school shirasgaon Shrigonda 13-02-2017 14-02-2017 59
Aasawle Ranjana 7798907877 s.m.b.t madhya & b.b.t.uchha madhya vidyalaya nanduri dumala Sangamner 13-02-2017 14-02-2017 50
Alka Sarode 9921842082 sahyadri v.bramhanwada Akole 13-02-2017 14-02-2017 225
Manisha Dhole 7066214713 sahyadri v.bramhanwada Akole 13-02-2017 14-02-2017 225
Manisha Dekhmukh 9552673791 ambika mv ambad Akole 13-02-2017 14-02-2017 45
Rukmini Gaikwad 8975570062 shri sidheshwar m v limpangaon Shrigonda 13-02-2017 14-02-2017
Manisha Godse 9420806901 bhairavnatha v.chas Akole 13-02-2017 14-02-2017 35
Kale B P 9766242535 new english school shinde Karjat 13-02-2017 14-02-2017 196
Subhangi Dhivar 7709380806 shri sant lakshaman mah.v.kaud Nagar 13-02-2017 14-02-2017 50
Nayana Wakchaure 7588110187 vivek vardhini mv malizap (akole) Akole 13-02-2017 14-02-2017 17
Suvarna Dhutrak 9527234060 mahalakshmi high school p nakv Akole 13-02-2017 14-02-2017 30
Savita Jadhav 9421086857 govt. ashram shala tirde Akole 13-02-2017 14-02-2017 60
Ujjawala Chaudhari 9921644290 shri sant dnyaneshwar vidya. dhokari Akole 13-02-2017 14-02-2017 45
Ms. J.R. Pawar 9860974175 new english school muthewadgao Shrirampur 13-02-2017 14-02-2017 50
Ms. S.R. Autade 9405172984 belapur compani high school haregaon Shrirampur 13-02-2017 14-02-2017 50
Pawar S R 7588512251 renukadevi vidyamandir&jr.college pimpalgaonpisa Shrigonda 13-02-2017 14-02-2017
Mohalkar Jayshree 9421553912 sadguru narendra m.m.v.kamathi Shrigonda 13-02-2017 14-02-2017 50
Pote Vijaya 9604288838 sidheshwar m.v.mandvgan Shrigonda 13-02-2017 14-02-2017 50
More Avinash 9552757578 tulsai pachpute madhymik vidyalaya ghotvi Shrigonda 13-02-2017 14-02-2017 50
Bhosale Kamal 9420038596 pandit neharu hindi vidyalaya Nagar City 13-02-2017 14-02-2017 92
Mrs. U. A. Gosavi 9175393705 shri nagesh v.arts sci.college Jamkhed 13-02-2017 14-02-2017 85
Kale S M 9503508175 sau sushilamai kale v.ukkadagaon Kopargaon 13-02-2017 14-02-2017 153
Shila hukate 8605815356 vrudheshvar hgh tisgaon Nagar 13-02-2017 14-02-2017 60
Bhaskar Kanvade 9421584522 ambika mv ambad Akole 13-02-2017 14-02-2017
Mukund Suryavanshi 9881759616 govt.ashramshala kelikotul Akole 13-02-2017 14-02-2017
Kavita Valunj 9373555960 govt. ashram shala khirvire Akole 13-02-2017 14-02-2017
Borse Madhuri 7350093970 Akole 13-02-2017 14-02-2017
Memudin Shaikh 9850389287 Kopargaon 13-02-2017 14-02-2017
Mate Anita Vasant 8698861364 shri nathbaba vidyalaya bota Sangamner 13-02-2017 14-02-2017
Landage Manda 7083691488 shri mhasoba aadarsh vidyalaya gunjalwadi pathar Sangamner 13-02-2017 14-02-2017
Kanchan Kadaskar 8308145732 amrutvahini model school amrutnagar Sangamner 13-02-2017 14-02-2017
Jyoti Patole 9921419808 kasheshvar m.v.kasardumala Sangamner 13-02-2017 14-02-2017
Autade S.R 9405172984 belapur compani high school haregaon Shrirampur 13-02-2017 14-02-2017 51
Dhanashree Mankar 913084624 shri navnath english medium school karanji Pathardi 13-02-2017 14-02-2017
Ms. Shehnaz Anwar Sheikh 8855032786 h.haji gulam rasul b.shah.urdu high school shrirampur Shrirampur 13-02-2017 14-02-2017 53
Mrs. Savita Bhaskar Andole 9421349334 shri nagesh v.arts sci.college Jamkhed 13-02-2017 14-02-2017 68
Vasudha Dange 7719993022 ramaji genuji patil kahandal vidyalaya chorkauthe Sangamner 13-02-2017 14-02-2017 51
Ashwini Aagalave 9766278006 k.b.p.v.vidyalaya ashvi kh Sangamner 13-02-2017 14-02-2017 40
S S Rechode 9623838535 shahurao patil kapre madhyamik vidyalaya samangaon Shevgaon 13-02-2017 14-02-2017 50
More 9763618878 eknath madhyamik v.erandgaon Shevgaon 13-02-2017 14-02-2017 51
Rukmini Gaikwad 8975570062 shri sidheshwar m v limpangaon Shrigonda 13-02-2017 14-02-2017 60
Dighe Vishwnath 9921643123 sant gadage maharaj avjinath vidyalaya lohare mirpur Sangamner 13-02-2017 14-02-2017 83
Ms. S.J. Shinde 9405699730 shri sangameshwar madhyamik vidyalaya wanjulpoi Shrirampur 13-02-2017 14-02-2017 100
Pokharkar Anita 9604730711 ashvinath vidyalaya paregaon bk Sangamner 13-02-2017 14-02-2017 94
Deshmukh Mangal 9623940851 shri sant dnyaneshwar mauli vidyalay nannaj dumala Sangamner 13-02-2017 14-02-2017 110
Vaishali Sumbe 9403553217 lokmany m.v.dhandarfal buk Sangamner 13-02-2017 14-02-2017 54
Priyanka Tambe 9922167536 jayhind madhyamik adivasi ashram school kolwade Sangamner 13-02-2017 14-02-2017 37
Ashwini Darande 9922683333 s.m.b.thorat v.khali Sangamner 13-02-2017 14-02-2017 150
Hapse Suman 7350692033 adarsha v.bramhani Rahuri 13-02-2017 14-02-2017 123
Phuleand &patil 9665771802 new english school chapadgaon Karjat 13-02-2017 14-02-2017 100
Gawai S S 9545040944 shetkari madh. vidh. jawalke Kopargaon 13-02-2017 14-02-2017 50
Kanta Sangale 9545622795 shivshankar v.ravande Kopargaon 13-02-2017 14-02-2017 325
Ujvala Gosavi 9421816647 new english scl chandekasare Kopargaon 13-02-2017 14-02-2017 80
Ranjana Gondake 8007330998 adhala h. school devthan Akole 13-02-2017 14-02-2017 50
Prajakta Joshi Deepak 9403372096 maharshi g j chitamber v m Nagar City 13-02-2017 14-02-2017 50
Sadhana Sonawane 9763965736 shri chatrapati shivaji maharaj vid.mehenduri Akole 13-02-2017 14-02-2017 51
Mrs. Chayya Bhanudas Bankar 9421587119 hanuman hgh dighol Jamkhed 13-02-2017 14-02-2017 108
R B Kawade 9881842481 kanya vidya mandir akole Akole 13-02-2017 14-02-2017 50
Dhamane Varsha 9421982364 laxmibai bhaurao patil highschool Nagar City 13-02-2017 14-02-2017 110
Chaudhar Sangita satish 9763093354 savitri bai phule madhyamik vidyalay Nagar City 13-02-2017 14-02-2017 75
Joshi V S 9764347463 shri samarth madhyamik vidya mandir Nagar City 13-02-2017 14-02-2017 44
Kavita Kande 9921260624 residential highschool Nagar City 13-02-2017 14-02-2017 50
A S Chavaelee 9028882603 residential highschool Nagar City 13-02-2017 14-02-2017 50
Govind Walunj 8888449143 samata vidyalaya tikhol Parner 13-02-2017 14-02-2017 50
Mhajan Bhagubai 9975485267 jijamata m.and jr.coll.dnyanes Nevasa 13-02-2017 14-02-2017 205
Bhojane S l 9011974996 anchaleshwar highschool ganji bhoyre Parner 13-02-2017 14-02-2017 100
Tulsa Kadam 9158814354 nepti vidyalaya nepti Nagar 13-02-2017 14-02-2017
Jayashree Mathesul 9503808268 new english school shingave Nagar 13-02-2017 14-02-2017 154
S S Sonawane 8554933028 s.m.b.s.thorat vidyalaya shedgaon Sangamner 13-02-2017 14-02-2017 50
Dipali Vitthal Shelke 9011859091 shri nathbaba vidyalaya bota Sangamner 13-02-2017 14-02-2017 100
Ashvita Kimage 7709950479 sir d.m.petit vidyalya sangamner Sangamner 13-02-2017 14-02-2017 50
Pathan Shahin 9975904827 s.m.b.s.thorat vidyalaya shedgaon Sangamner 13-02-2017 14-02-2017 100
Dhole Mira 9822263639 Sangamner 13-02-2017 14-02-2017 50
Shinde Mangal 9766829051 b.a.shinde madhya. & uchha madhyamik vidyalaya rahimpur Sangamner 13-02-2017 14-02-2017 50
Shinde Rangnath 9767709636 adarsh madhyamik vidyalaya mendhawan Sangamner 13-02-2017 14-02-2017 50
Pratima Nagare 9922777908 shri sant dnyaneshwar mauli vidyalay nannaj dumala Sangamner 13-02-2017 14-02-2017 75
Sangita Pansare 7387636093 shri dnyaneshvar english school nimgaon bk Sangamner 13-02-2017 14-02-2017 60
Shaila Wagh 9011753272 nutan madhyamik vidyalaya chikhali Sangamner 13-02-2017 14-02-2017 50
Saisudha Buchha 9422873449 nutan madhyamik vidyalaya chikhali Sangamner 13-02-2017 14-02-2017 50
Londhe Chhaya 7387196723 gadage maharaj m.ashram s.rahu Rahuri 13-02-2017 14-02-2017 62
Hapse Suman 7350692033 adarsha v.bramhani Rahuri 13-02-2017 14-02-2017 100
Vaishali Sumbe 9403553217 lokmany m.v.dhandarfal buk Sangamner 13-02-2017 14-02-2017 108
Manjusha Ahire 9011632012 mhalungeshwar m.v.velhale Sangamner 13-02-2017 14-03-2017 48
Mrs. Balika Rambhau Jagtap 9921377429 swami vivekanand madh. sch. moha Jamkhed 13-02-2017 14-03-2017 50
Bebi Karle 9420473655 new english school shingave Nagar 13-02-2017 14-02-2017 50
Mrs. Balika Rambhau Jagtap 9921377429 swami vivekanand madh. sch. moha Jamkhed 13-02-2017 14-02-2017 50
Gund Rajmi 7709806404 mula khore madhyamik vidyalaya mandave bk Sangamner 12-02-2017 13-02-2017 99
Wayal G P 7720946812 gr.avtade v.pohegaon kh. Kopargaon 12-02-2017 13-02-2017 45
Pushpa G S 9850939808 don bosc0 uccha madhyamik vidyalay Nagar City 11-02-2017 13-02-2017 55
Manisha Sinde 9822152845 don bosc0 uccha madhyamik vidyalay Nagar City 11-02-2017 13-02-2017 55
Sunita Patekar 9096041736 dada saheb rupwate thopkhana Nagar City 11-02-2017 12-02-2017 50
Sonali Bhor 9730563370 marutrao kote abhinav pub sch Akole 11-02-2017 12-02-2017 127
Landage Manda 7083691488 shri mhasoba aadarsh vidyalaya gunjalwadi pathar Sangamner 11-02-2017 12-02-2017 50
Mangal Wakchaure 9921335144 b.j.khatal vidyalaya dhandarfal kh Sangamner 11-02-2017 12-02-2017 45
Neeta Raghuwanshi 9822021343 p.p.gagangiri maharaj vidyalaya pimparne Sangamner 11-02-2017 12-02-2017 120
Deepali Sangale 9823917502 p.p.gagangiri maharaj vidyalaya pimparne Sangamner 11-02-2017 12-02-2017 122
Surekhs Hase 9422658072 Sangamner 11-02-2017 12-02-2017 25
Jadhav Rohini Dasgrat 9975390310 new english scl mula karkhana Nevasa 11-02-2017 12-02-2017 100
Ms. S.R. More 9272551414 new english school shirasgaon Shrigonda 11-02-2017 12-02-2017 50
Ms. Nikita Ashok Gaikwad 9762764692 ramrao adik public school Shrirampur 11-02-2017 12-02-2017 52
Ms. S.S. Sherkar 7350934486 new english school matapur Shrirampur 11-02-2017 12-02-2017 56
Bendre Jyoti 7798595750 sidheshwar m.v.mandvgan Shrigonda 11-02-2017 12-02-2017 38
Raut Raye 8007424823 Sangamner 11-02-2017 12-02-2017 50
Ms. F.N. Sheikh 9226451636 adarsh madhyamik vidyalaya, bahirobawadi Shrirampur 11-02-2017 12-02-2017 47
Bhagwat Shubhangi 8888106563 d.k.more janata madhya. & uchha madhya.vidyalaya wadgaon pan Sangamner 11-02-2017 13-02-2017
Uma Rayate 9423783623 dr.babasaheb ambedkar vidhyalaya kotul Kopargaon 11-02-2017 13-02-2017
Asha Kurkute 9730866154 netaji subhashchandra bos mv dongargaon Akole 11-02-2017 13-02-2017
Kale A R 9766129698 new english school supa Parner 10-02-2017 11-02-2017
Ms. U.M. Jagtap 7738017831 new english school shirasgaon Shrirampur 10-02-2017 11-02-2017
Ms. S.N. Adik 9595605770 new english school khandala Shrirampur 10-02-2017 11-02-2017 50
Sulbha Mohile 9561353942 clara bruce highschool for girls Nagar 10-02-2017 11-02-2017 28
Mulay Maya 9096048894 jijamata madhyamik vidyalaya devtakli Shevgaon 10-02-2017 11-02-2017 80
Maya Vasant Muby 9096048894 jijamata madhyamik vidyalaya devtakli Shevgaon 10-02-2017 11-02-2017 64
Ms. M.L. Pardeshi 9767490080 new english school karegaon Shrirampur 10-02-2017 11-02-2017 171
Ms. Suman David Ohol 9673874574 divya daya chand school bhokar Shrirampur 10-02-2017 11-02-2017 25
Ms. S. Ugale 9405172107 d.d.kachole madhyamik vidyalay Shrirampur 10-02-2017 11-02-2017 65
Ms. S.S. Ahire 7588077002 new english school taklibhan Shrirampur 10-02-2017 11-02-2017 70
Alka Darandale 9850153149 shukleshwar madhyamik vidyalaya sukewadi Sangamner 10-02-2017 11-02-2017 72
Bhoi Surekha 9049131572 gadage maharaj m.ashram s.vala Rahuri 10-02-2017 11-02-2017 46
Arekar Rajani adarsh vidya mandir mad newasa Nevasa 10-02-2017 11-02-2017 25
Yelvande Anita adarsh vidya mandir mad newasa Nevasa 10-02-2017 11-02-2017 25
Vakte B S 8275201162 somaiya vidya mandir sakarwadi Kopargaon 10-02-2017 11-02-2017 100
Vandana Bandawane 9325003138 siddharth vidyalaya sangamner Sangamner 10-02-2017 13-02-2017 151
Rohini Dimye 827519270 bapu budhavant m.v Shevgaon 10-02-2017 13-02-2017 62
Ahire M M 9657832508 virbhadra v.dahigaon bo Kopargaon 10-02-2017 11-02-2017 115
Mrs. M. S. Ladul 9623512511 sakeshvar hgh sakat Jamkhed 10-02-2017 11-02-2017 85
Kalpana Ghodke 9764719067 shriram vidyalaya pimpalgaon malvi Nagar 10-02-2017 11-02-2017 60
Vaishali Choudhari 9146222496 madhyamik vidyalaya islak nimblak Nagar 10-02-2017 11-02-2017 60
Pawar S D 9657473714 dnyandeep vidyalaya walunj Nagar 10-02-2017 11-02-2017 97
Sunita Kolhe 9763832939 jagdamba madhyamik vidyalay Nagar 10-02-2017 11-02-2017 31
Kalpana Mahanubhav 9545432232 s g vidyalaya secondary Kopargaon 10-02-2017 11-02-2017 130
Najan Anjani 9860121567 shri ghodeshvari m.v.ghodegaon Nevasa 10-02-2017 11-02-2017 65
Brahate Ragini 9421828079 new english school gevrai Nevasa 10-02-2017 11-02-2017 87
Rokade K N 9921847211 meherbaba madhy. vidya. wadgaon savtal Parner 10-02-2017 11-02-2017 50
Mangal Bhusal 9822307073 shri khanderay madh.vidyalaya khanderay wadi Sangamner 10-02-2017 11-02-2017 45
Jebee Gade 9960815897 pravara madhyamik vidyalaya chinchpur Sangamner 10-02-2017 11-02-2017 50
Gagare Nandkumar 9503539587 vidhya prabodhini m v sakur Sangamner 10-02-2017 11-02-2017
Mohite 9594942229 dnyaneshwar mauli vidya ozar buk Sangamner 10-02-2017 11-02-2017 46
Veer Kirti 9767176301 new english school musalwadi Rahuri 10-02-2017 11-02-2017 98
Mohini Gayake 9226567070 khasdar b.vikhe p.v.gogalgaon Rahata 10-02-2017 11-02-2017 50
S N Sadawarte 9921340310 pravara kanya vidya loni Rahata 10-02-2017 11-02-2017 100
Mahske A D 7588028436 new english mohaj kh. Pathardi 10-02-2017 11-02-2017 50
Kakade Sharda S 9421834006 vaijavnath mv Pathardi 10-02-2017 11-02-2017 81
Surekha Bhagwat 9405268261 marutrao kote abhinav pub sch Akole 10-02-2017 11-02-2017 122
Dharurkar Sushma 9881599035 saraswati madhyamik vidyalay Nagar City 10-02-2017 11-02-2017 50
Ukirde Pravin 7588601791 rashtriya pathshala highschool Nagar City 10-02-2017 11-02-2017 30
Pushpawati Gavade 9766836831 agasti vidyalaya akole Akole 10-02-2017 11-02-2017 150
Mrs. Pisal Sunita Poppat 9423024833 new english hgh rajuri Jamkhed 10-02-2017 11-02-2017 72
S S Shinde 8275032162 shri sadguru hgh mehekari Nagar City 10-02-2017 11-02-2017 101
Vakte B S 8275201162 somaiya vidya mandir sakarwadi Kopargaon 10-02-2017 11-02-2017 25
Dighe S P 9623391090 gr.avtade v.pohegaon kh. Kopargaon 09-02-2017 10-02-2017 32
Surekha Torane 9766033081 m.v.bramhangaon Kopargaon 09-02-2017 10-02-2017 58
Vabdana Sonawane 8308645508 m.v.bramhangaon Kopargaon 09-02-2017 10-02-2017 46
Sangita Nangare 9420028760 radhabai kale kanya v. kolpewadi Kopargaon 09-02-2017 10-02-2017 120
Rekha Salve 9545608121 guruvarya tukaram b v kumbhari Kopargaon 09-02-2017 10-02-2017 71
Ranjana Autade 9423793594 guruvarya tukaram b v kumbhari Kopargaon 09-02-2017 10-02-2017 34
Manda Dhagate samarth madhyamik vidyalaya karjat Karjat 09-02-2017 10-02-2017 50
Hirbhagat V P 7875673758 jagdamba madhyamik vidyalaya rashin Karjat 09-02-2017 10-02-2017 68
Jordand 9860202235 jagdamba madhyamik vidyalaya rashin Karjat 09-02-2017 10-02-2017 310
Mrs. Sunita Dnyandeo Vadkar 7709085079 shri bhairavnath highschool halgaon Jamkhed 09-02-2017 10-02-2017 100
Mrs. Asmita V. Jogdand 9404247501 sahebrao patil madhaymik vidyalaya padali Jamkhed 09-02-2017 10-02-2017 60
Bhor Shobha 9595563470 p.v.vikhe patil highschool Nagar City 09-02-2017 10-02-2017 50
Manisha Bhalerao 9921383505 ramrao chavan vidyalay Nagar City 09-02-2017 10-02-2017 60
Navale Vrushali 9767333661 jai bhavani mata vidyalaya kelungan Akole 09-02-2017 10-02-2017 48
Gajarabai Aabekar 9422992161 govt.p.b.ashramshala paithan Akole 09-02-2017 10-02-2017 49
Sukruta Shinde 7721081187 dharmavir anand dighe eng.medium school virgaon Akole 09-02-2017 10-02-2017 31
Manisha Dhumar 9275281206 kalseshvar mv kalas Akole 09-02-2017 10-02-2017 75
Vitthal Chaudhari 9421790376 karmaveer bhaurao patil pimpal Akole 09-02-2017 10-02-2017 53
Nirmala Lohare 9657849339 new hgh lingdev Akole 09-02-2017 10-02-2017
Vidhya Kaware 9420952312 sharadchandra kanya v.tisgaon Pathardi 09-02-2017 10-02-2017 60
Vijaya Phunagae 9270082389 n.eng. sc. & k.m vid. chitali Rahata 09-02-2017 10-02-2017 150
Gaikwad Padma 9763040013 kai.vishwanath kurhe madhyamik vid.chedgaon Rahuri 09-02-2017 10-02-2017 150
Kande A P 9763593858 kambi hgh kambi Shevgaon 09-02-2017 10-02-2017 40
Vinita Pawar 9011109920 new english school khambe Sangamner 09-02-2017 10-02-2017 50
Jadhav Ashok 9420606894 shri baleshwar madhyamik ashram shala sarole pathar Sangamner 09-02-2017 10-02-2017 70
Surekha Burkul 9922710719 amruteshvar m.v.sangamner kh. Sangamner 09-02-2017 10-02-2017 50
Gitanjalee Pokharkar 9960334037 dr.annasaheb shinde vidyalaya devgaon Sangamner 09-02-2017 10-02-2017 60
Suvarna Khodade 9404074341 new english s. padali-darya Parner 09-02-2017 10-02-2017 29
Sunanda Pawar 9422287644 malganga m.v. karandi Parner 09-02-2017 10-02-2017 35
Barve Vidya 9423209998 shri sainath hgh school alkuti Parner 09-02-2017 10-02-2017 110
Salavi Nisha 9604097529 SDHGP Madhymik vidyalaya Mukindpur Nevasa 09-02-2017 10-02-2017 281
Avhad S G 7387609491 madh ashramshala dhavalpuri Parner 09-02-2017 10-02-2017 62
Bedhe S H 9763576587 madh ashramshala dhavalpuri Parner 09-02-2017 10-02-2017 62
Bhavana Khairnar 9326926000 m k adhav madhymink.vidyalaya Kopargaon 09-02-2017 10-02-2017 78
Alka Bhosale 8275282054 m k adhav madhymink.vidyalaya Kopargaon 09-02-2017 10-02-2017 78
Manisha Dinkar 9881884111 shri chakradhar swami madh vid Kopargaon 09-02-2017 10-02-2017 55
Surekha Gawati 7588358761 shri chakradhar swami madh vid Kopargaon 09-02-2017 10-02-2017
Pardeshi Madam new english school karegaon Kopargaon 09-02-2017 10-02-2017 171
Nandini Dhas 9028686290 chatrapati shivaji madhyamik vidyalaya akolner Nagar 09-02-2017 10-02-2017
Wagh Seetaram Shivani 9011771765 ahilyabai holkar m v dedgaon Nevasa 09-02-2017 10-02-2017 118
Mrs. Balika Rambhau Jagtap 9921377429 swami vivekanand madh. sch. moha Jamkhed 09-02-2017 10-02-2017 20
Salve G G 9503818504 om shivshankar vidyala navsarwadi Karjat 09-02-2017 10-02-2017 48
Dhumal P S 9765828016 new english school supa Parner 09-02-2017 10-02-2017
Shaila Auti 9922914481 senapati bapat hgh parner Parner 09-02-2017 10-02-2017 229
Sunanda Ugale 7588078926 senapati bapat hgh parner Parner 09-02-2017 10-02-2017 100
Ms. P.N. Kalbhore 9769384822 Shrigonda 09-02-2017 10-02-2017 50
Ms. K.S. Kolarne 9890483692 AK Vidyalaya Malunja Shrirampur 09-02-2017 10-02-2017 78
Bidve Durga 9657277009 Shrirampur 09-02-2017 10-02-2017
Pawar Anupritis 8888327945 s j patani Shrirampur 09-02-2017 10-02-2017 200
Ms. Urmila Balkrushna Galande 9028043850 s j patani Shrirampur 09-02-2017 10-02-2017 200
Ms. R.D. Kadam 8275477188 d.d.kachole madhyamik vidyalay Shrirampur 09-02-2017 10-02-2017 50
Sunita Chavan 9921241488 nizarneshwar vidyalaya kokangaon Shevgaon 09-02-2017 10-02-2017 32
Shipankar H R 9850042708 nizarneshwar vidyalaya kokangaon Shevgaon 09-02-2017 10-02-2017 32
Gawade Usha 9604204832 shri khandeshwar m.v.kothul Shrigonda 09-02-2017 10-02-2017 50
Shalke Sunanda 9421775808 vidyadham prashala devdaithan Shrigonda 09-02-2017 10-02-2017 75
Shikhaja Pahilwan 9405000703 Nagar 09-02-2017 10-02-2017 60
Ms. D.V. Dudhal 9604212124 dahanukar vidyalay tilaknagar Shrirampur 09-02-2017 10-02-2017 60
Sunita sathe 9096933455 sant tereja girls high school haregaon Shrirampur 09-02-2017 10-02-2017 55
Yevale jyoti 9881681300 Sau Bhagirathibai Tanpure Kanya Madhyamic Vidyalaya, Rahuri Rahuri 09-02-2017 10-02-2017 50
N v Sahgare 9403611568 shri rameshvar v chikhali Shrigonda 08-02-2017 09-02-2017 50
Garud Nandini 9604356481 janata v.ghotan Shevgaon 08-02-2017 09-02-2017 40
More Vaishali 9763618878 eknath madhyamik v.erandgaon Shevgaon 08-02-2017 09-02-2017 53
Mane S R 9272551414 Shrirampur 08-02-2017 09-02-2017 53
More 9763618878 eknath madhyamik v.erandgaon Shevgaon 08-02-2017 09-02-2017 50
Sangeeta Jajage 9762215200 madhyamik vidyalaya islak nimblak Nagar 08-02-2017 09-02-2017 70
Wakchoure B k , Hate PR, 9922265606 new english school gevrai Nevasa 08-02-2017 09-02-2017 87
Kale Sunita 9552561070 sudamrao mate patil mv gogalgn Nevasa 08-02-2017 09-02-2017 94
Joshi Madhavi 9403538106 raje sambhaji m.v.kautha Nevasa 08-02-2017 09-02-2017 58
Wakchore Bharati 9922265606 new english school gevrai Nevasa 08-02-2017 09-02-2017 87
Sharmila Shinde 7588607141 shri. sadguru omkarbaba m.v Parner 08-02-2017 09-02-2017 23
Shelke Kanta 9168564831 govt. ashram shala akalapur Sangamner 08-02-2017 09-02-2017 15
Savita Shinde 7387161607 new english school khambe Sangamner 08-02-2017 09-02-2017 120
Sunita Pund 9011104103 siddharth vidyalaya sangamner Sangamner 08-02-2017 09-02-2017
Anita Bhor 9421592233 shriram v.dhorjalgaon Shevgaon 08-02-2017 09-02-2017 55
Jayashri Kulkarni 9860615951 s.maharshi b.thorat madhya.vidyalaya amrutnagar Sangamner 08-02-2017 09-02-2017 63
Anita Dange 9270594963 manoharbaba vidyalaya saykhindi Sangamner 08-02-2017 09-02-2017 50
R V Chavan 8975937076 shivtej v. madhi(ka) Pathardi 08-02-2017 09-02-2017
Vikhe Manisha 9921701804 pravara public school (secondary) pravaranagar Rahata 08-02-2017 09-02-2017 70
Lawre Nirmala 9822803587 new english school astgaon Rahata 08-02-2017 09-02-2017 100
Jejurkar chhaya 9404977200 new english school astgaon Rahata 08-02-2017 09-02-2017 100
Adhale Ramsnthosh 9404972210 ramrao funde m v tanpurwadi Pathardi 08-02-2017 09-02-2017 66
Bakchoure U B 9850853508 Akole 08-02-2017 09-02-2017 85
Vijay Khilari 9404792963 indira gandhi m.v.waranghushi Akole 08-02-2017 09-02-2017 50
Sayaad S. A. 8983130974 shri sant tukaram highschool khandavi Jamkhed 08-02-2017 09-02-2017 52
Deshpande M 9850994927 kakasaheb mhaske madhyamik vidyalay Nagar City 08-02-2017 09-02-2017 50
Nannaware Y D 9763641022 kakasaheb mhaske madhyamik vidyalay Nagar City 08-02-2017 09-02-2017 50
Mrs. Savita Vitthal Kale 9922265825 kaloba mv kusadgaon Jamkhed 08-02-2017 09-02-2017 30
Mrs. P. B. Bhalerao 9850007232 l.n.hosing sec.high sec.school Jamkhed 08-02-2017 09-02-2017 110
Mrs. Vandana S Alhad 8793549621 l.n.hosing sec.high sec.school Jamkhed 08-02-2017 09-02-2017 392
Chimte 8308909705 vasant dada patil vidyalaya ambikanagar Karjat 08-02-2017 09-02-2017 40
Late S T 9420034007 vasant dada patil vidyalaya ambikanagar Karjat 08-02-2017 09-02-2017 40
Geetanjali Gaikwad 9422670107 dr.c m mehata kanya vidhymindi Kopargaon 08-02-2017 09-02-2017 110
Chitrasena Medhe 9404426036 radhabai kale kanya v. kolpewadi Kopargaon 08-02-2017 09-02-2017 105
Kadu Seema J 9689971404 sanjivani english medium sec. Kopargaon 08-02-2017 09-02-2017 48
Dighe Sangita 9922051305 new english school vadner bu. Parner 08-02-2017 10-02-2017 50
Sabale Shaila 9850507081 shri sainath hgh school alkuti Parner 07-02-2017 11-02-2017 400
Pushpa Kasar 9860262427 prabhakar bhor m.v.ambikhalsa Sangamner 07-02-2017 08-02-2017 50
N N Garad 96044356481 janata v.ghotan Shevgaon 07-02-2017 08-02-2017
Viabhav Sayajirao 9860091118 sangameshwar vidyalaya sangvi fata Shrigonda 07-02-2017 08-02-2017
Rupali Khairnar 9420800181 k b p madh vidh kopargaon Kopargaon 07-02-2017 08-02-2017 55
Meera Joshi 9422571548 eklavya adivasi anudanit ashshram shala takali Kopargaon 07-02-2017 08-02-2017 42
Mr. Popat Bhimrao Pokale 8805570124 bhairavnath hgh shiur Jamkhed 07-02-2017 08-02-2017 67
Varsha Narsale 9850109328 govt.p.b.ashramshala paithan Akole 07-02-2017 08-02-2017 52
Sunita Ghengul 9028737982 smt. parvatibai dahanukar kanya vidyalay Nagar City 07-02-2017 08-02-2017 25
Pathak Vijay 9552109894 adarsha m ashramshala Pathardi 07-02-2017 08-02-2017 20
More Nira 9552798565 sant tukaram madhyamik baragao Rahuri 07-02-2017 08-02-2017 49
Mira Markad 9404934375 new english school sade Rahuri 07-02-2017 08-02-2017 52
Chintaman Anjali 9822736716 chapdgaon hgh chapdgaon Shevgaon 07-02-2017 08-02-2017 55
Ukirde Pratima 9021580171 chapdgaon hgh chapdgaon Shevgaon 07-02-2017 08-02-2017 50
Sonawane Sunita 9673121040 pragati vidyalaya pokhari baleshwar Sangamner 07-02-2017 08-02-2017 72
Swati Raut 9763985977 late lalaseth bihani vidya mandir prashala rahuri Rahuri 07-02-2017 08-02-2017 50
Kavita Raskar 9975905901 late lalaseth bihani vidya mandir prashala rahuri Rahuri 07-02-2017 08-02-2017 50
Rajendra Sontakke 9860200210 late lalaseth bihani vidya mandir prashala rahuri Rahuri 07-02-2017 08-02-2017 50
Sangita Degdi 8446798717 AES Mahesh Vidyalaya Vambori Rahuri 07-02-2017 08-02-2017 250
Rasal 9823489815 AES Mahesh Vidyalaya Vambori Rahuri 07-02-2017 08-02-2017
Andhare Jaya 8805107511 vakilrao lange patil mv Nevasa 07-02-2017 08-02-2017 98
Dukale Usha 9049137333 jijamata public school Nevasa 07-02-2017 08-02-2017 54
Mangala Salunkhe 9822032843 shri nrusinha v.chas Nagar 07-02-2017 08-02-2017 31
Archana Shine 9689945093 new english scl.jr.col.chichon Nagar 07-02-2017 08-02-2017 50
Gitanjali Raut 9404084051 k b p madh vidh kopargaon Kopargaon 07-02-2017 08-02-2017 55
Kalpana Karade 9763909341 shriram vidyalaya pimpalgaon malvi Nagar 07-02-2017 08-02-2017 50
Surekhs Khisti 9405005844 maharani tarabai k. v. m. ked Nagar 06-02-2017 07-02-2017 240
Rajashree Tatikonda 9970211210 shri changdev v.narayandoho Nagar 06-02-2017 07-02-2017 50
Kundi Navthar 9420112596 shri bhairavnath madhyamik vidyalaya arangaon Nagar 06-02-2017 07-02-2017 66
Tate M J 9049138111 new english school khupati Nevasa 06-02-2017 07-02-2017 54
Pallavi Datar 9657738190 shri. malvir vidyamandir palashi Parner 06-02-2017 07-02-2017 180
Solaskar Lata 9822583252 sant josef m.v.kendal kh. Rahuri 06-02-2017 07-02-2017 82
Sharada Javade 9975600579 sant dnyaneshvar v.taklimiy Rahuri 06-02-2017 07-02-2017 400
Vinod Mahse 9860035644 sant dnyaneshvar v.taklimiy Rahuri 06-02-2017 07-02-2017
Hande Shila 9730999191 devgad m.v.hivargaon pawsa Sangamner 06-02-2017 07-02-2017 56
Jadhav Madhuri 9881038049 amrapur high school amrapur Shevgaon 06-02-2017 07-02-2017 44
Darekar Sudhir 9960746589 karheshwar m.v.karhe Sangamner 06-02-2017 07-02-2017 49
Sangita Nalage 9763903993 savitribai fule m.v.vidyapith Rahuri 06-02-2017 07-02-2017 52
Nishigandha Hile 9763890168 savitribai fule m.v.vidyapith Rahuri 06-02-2017 07-02-2017 52
Fude C.M 9423046373 new english school padali Pathardi 06-02-2017 07-02-2017 23
Mrs. Kavita Kisan Kadam 9673758057 new english hgh kharda Jamkhed 06-02-2017 07-02-2017 130
Mrs. Ujwala Sunil Deshmukh 9403374057 new english hgh kharda Jamkhed 06-02-2017 07-02-2017 82
Mrs. Vandana Atmaram Nagargoje 9075818191 shri ankheri devi hg scl phakr Jamkhed 06-02-2017 07-02-2017 108
Mandakini Aher 8975898112 new english scl yesgaon Kopargaon 06-02-2017 07-02-2017 160
Salunke H B 9881703183 janata english scl sanvstar Kopargaon 06-02-2017 07-02-2017 263
Ms. K.S. Kadam 7350869551 dr ambedkar high school Shrirampur 06-02-2017 07-02-2017 70
Bhosle S D 7720004734 Abasaheb Kakade High Shevgaon 06-02-2017 07-02-2017 50
Ms. M.V. Brahmane 9657255492 saint xaviers high school shrirampur Shrirampur 06-02-2017 07-02-2017 140
Basapure N S 9975824539 shri kolaidevi sec.& high sec.vidyalaya kolgaon Shrigonda 06-02-2017 07-02-2017 244
Anandkar Arpana Dadaram 9422736880 shri kolaidevi sec.& high sec.vidyalaya kolgaon Shrigonda 06-02-2017 07-02-2017 50
Kadam Asha 9561573714 new english school madhegaon Shrigonda 06-02-2017 07-02-2017 199
Brahmane kristina 9881753581 sant josef m.v.kendal kh. Rahuri 06-02-2017 07-02-2017 82
Ms. S.R. More 9272551414 new english school shirasgaon Shrigonda 06-02-2017 07-02-2017 50
Kadam Asha 9561573714 new english school madhegaon Shrigonda 06-02-2017 07-02-2017 50
Sagade L G 9404213725 adarsha vidya mandir madhyamik Shevgaon 05-02-2017 06-02-2017 100
Dethe S W 9763841412 gr.avtade v.pohegaon kh. Kopargaon 05-02-2017 06-02-2017
Bankar shri ravishankar vidyamandir karjat (self finance) Karjat 05-02-2017 06-02-2017 100
Jadhav Archana 9765463646 nutan high school panjare Akole 03-02-2017 04-02-2017 85
Jayashree Sonavane 8805368322 sarvoday vidya mandir katalapur Akole 03-02-2017 04-02-2017 55
Ranganath Ekhande 9527596975 k.b.p.m.high school kombhalne Akole 03-02-2017 04-02-2017 50
Kasar Priyanka 8888997698 shri samarth madhyamik vidya mandir Nagar City 03-02-2017 04-02-2017 85
Shaikh S.I 9730527872 pravara m.v.bhutetakli Pathardi 03-02-2017 04-02-2017 48
Shinde S L 9623609604 mahatma gandhi v.yeli Pathardi 03-02-2017 04-02-2017 50
Shekh Nilofar 7350566789 gadage maharaj mv ashram shala Rahuri 03-02-2017 04-02-2017 70
Kamal Belkar 9890238161 m.v.chandegaon Rahuri 03-02-2017 04-02-2017 40
Sunita Thube 9422187273 mahatma fule hgh bhalvani Parner 03-02-2017 04-02-2017 50
Pawar Savita 7588170121 dnyaneshvar hgh ruichatrapati Parner 03-02-2017 04-02-2017 45
Sharma Dipty 9146797446 trimurti public school Nevasa 03-02-2017 04-02-2017 150
Vishakha Udamale 9011011414 shri chhatrapati shivaji vidyalaya chincholi gurav Nagar 03-02-2017 04-02-2017 55
Tawre Minakshi 9665449518 chimbhale m.v.chimbhale Shrigonda 03-02-2017 04-02-2017 111
Ms. B.Sutar 8308029627 model eng high school Shrirampur 03-02-2017 04-02-2017 47
Ms. A.S. Pawar 8888327945 s j patani Shrirampur 03-02-2017 04-02-2017 200
Thokal J D 9130739885 bharat vidyalaya, mirajgaon Karjat 03-02-2017 03-02-2017
S R Landge 8875401887 navbharat mv anandwadi Shrigonda 03-02-2017 03-02-2017
kurnawal Anuradha 8275327969 ambika v.manori Rahuri 03-02-2017 04-02-2017 60
Sduraphe Vaishali 8830522796 j.c. bhai sattha night highschool Nagar City 03-02-2017 04-02-2017 40
Manisha Gotral 7276231314 adrash madhymik vidyalaya jeur Nagar 03-02-2017 04-02-2017 50
Bharti Magar 9422675466 adrash madhymik vidyalaya jeur Nagar 03-02-2017 04-02-2017 50
Sathe Swati 9657983132 hanuman vidyalaya savargaon Parner 02-02-2017 04-02-2017 40
Sham Auti 9921513342 shri shivaji vidyalaya ranjangaon mashid Parner 02-02-2017 04-02-2017 85
Ugale S M 9960586626 v.r.patil high school belapur khurd Nagar City 02-02-2017 03-02-2017 30
Shri M. S. Landge 8390031136 new english hgh patoda Jamkhed 02-02-2017 03-02-2017 95
Mrs. Rohini Ramdas 9420699568 nandadevi hgh nannaj Jamkhed 02-02-2017 03-02-2017 100
Jyoti Chidhe 8308998985 Sangamner 02-02-2017 03-02-2017 55
Rukmini Gaikwad 8975570062 shri sidheshwar m v limpangaon Shrigonda 02-02-2017 03-02-2017 62
Shelar V D 9421458820 shri chatrapati shivaji vidyalaya ghogargaon Shrigonda 02-02-2017 03-02-2017 100
Jyoti Lomte 9421819789 shri chatrapati shivaji vidyalaya ghogargaon Shrigonda 02-02-2017 03-02-2017 100
Funde Meshlata 9421982095 Shrigonda 02-02-2017 03-02-2017 31
Dwarkar Shidore 9403580224 sharadchandra kanya v.tisgaon Pathardi 02-02-2017 04-02-2017 57
Ms. Sunita Sathe 8421431726 sant tereja girls high school haregaon Shrirampur 02-02-2017 03-02-2017 145
Ms. N.A. Palve 9403915021 new english school khandala Shrirampur 02-02-2017 03-02-2017 50
T A Shinde 7304140707 shrigonda m.v.shrigonda (dnyndeep) Shrigonda 02-02-2017 03-02-2017 87
Sunanda Dongare 9881530690 navbharat v.dehare Nagar 02-02-2017 03-02-2017 148
Shaikh L A 9922567828 gramin bahuddeshiya m.v. pimpa Parner 02-02-2017 03-02-2017 45
Khabdare 9975776497 Parner 02-02-2017 03-02-2017
Dhole Mira 9822263639 Pathardi 02-02-2017 03-02-2017 100
Sapna Gaikwad 8805194553 shrimati nadarbai a deshmukh madhyamik vidyalay rui Rahata 02-02-2017 03-02-2017
Chhaya Anup 9822351034 pragati m.v.kanadgaon Rahuri 02-02-2017 03-02-2017 15
Nanda Shine 9975393177 new prasad m.v.kangar Rahuri 02-02-2017 03-02-2017 141
Chaudhari J S 9763106327 s.fule kany v.pathardi Pathardi 02-02-2017 03-02-2017 105
Dwarkar Shidore 9403580224 kany v.nimbodi fata Pathardi 02-02-2017 03-02-2017 42
Pathare Manisha 9158447529 pravara highschool secondary Rahata 02-02-2017 03-02-2017 70
Jyoti Chindhe 8308998985 s.m.b.thorat vidyalaya digras Sangamner 02-02-2017 03-02-2017 66
Thube J S 9850596417 govt. ashram shala akalapur Sangamner 02-02-2017 03-02-2017 69
Sunita Sonawane 9673121040 pragati vidyalaya pokhari baleshwar Sangamner 02-02-2017 03-02-2017 72
Pawar Vijay 7028782766 mula khore madhyamik vidyalaya mandave bk Sangamner 02-02-2017 03-02-2017 50
Snehal Upadhye 9423194682 renavikar m.v savedi, a' nagar Nagar City 02-02-2017 03-02-2017 41
Mahajan Snehal 9422088533 hindseva meher eng school Nagar City 02-02-2017 04-02-2017 40
Taslim Khan 9423480482 ATU Chand Sultan High School Nagar City 02-02-2017 03-02-2017 98
Raziya Shaikh 9850402944 ATU Chand Sultan High School Nagar City 02-02-2017 03-02-2017 100
Mangesh Bhagwat 9158670957 krantiveer raghoji bhangare madhy. vid.devgaon Akole 02-02-2017 03-02-2017 52
Ramdas Dhokre 9637971689 new english school sangavi Akole 02-02-2017 03-02-2017 102
Bharat Nabale 9922339716 mv shelad Akole 02-02-2017 03-02-2017 35
Dhage P D 7620017021 s. s. m. vidyalay maveshi Akole 02-02-2017 03-02-2017
Shahane R J 7507340470 Akole 02-02-2017 03-02-2017 53
Sonawane Vandana 9422862412 h.b.p.savitriaai vid.mandir vithe Akole 02-02-2017 03-02-2017 170
Anita 9921870851 madhukarrao pichad m.v.rajur Akole 02-02-2017 03-02-2017
Gosavi 9421701087 sarvodaya vidya mandir & jr.college,rajur Akole 02-02-2017 03-02-2017 50
Wayal M S 9763904371 sau sushila mai kale m v bhojade Kopargaon 02-02-2017 03-02-2017 83
Shelake S A 9763061122 new english scl godhegaon Kopargaon 01-02-2017 02-02-2017 120
Mundankar Kanti 8308265906 sitaram sarda vidyalay Nagar City 01-02-2017 03-02-2017 150
N N Talekar 7378775003 pravara madhyamik vidyalaya chinchpur Sangamner 01-02-2017 02-02-2017 60
Seema Pawar 9850200255 anglo urdu high school sangamner Sangamner 01-02-2017 02-02-2017 30
Jyoti Thosgt 9421581224 rameshvar v.hatgaon Shevgaon 01-02-2017 02-02-2017 47
Aasawle Ranjana 7798907877 chandneshvar v.chandnapuri Sangamner 01-02-2017 02-02-2017 62
Pagdal Sunita 9975714894 Sangamner 01-02-2017 02-02-2017 150
Dale Kavita 9604437570 pravara highschool secondary Rahata 01-02-2017 02-02-2017 40
Yamini Mhaske 9960368566 mv katrad Rahuri 01-02-2017 02-02-2017 80
Sandhya Thorat 9689767029 mahatma fule hgh bhalvani Parner 01-02-2017 02-02-2017 57
Dahatonde Babasaheb 9960476855 jaya shreeram v mukindpur Nevasa 01-02-2017 02-02-2017 90
Dikkar Shubhangi 9763909029 kukane english scl kukane Nevasa 01-02-2017 02-02-2017 117
Garad Ratnamala 8380852890 kukane english scl kukane Nevasa 01-02-2017 02-02-2017 50
Nilima Katore 7588029937 new english school walaki Nagar 01-02-2017 02-02-2017 65
Dhumal Nirmala Namdev 8446138008 new english school mhalas pimp Nevasa 01-02-2017 02-02-2017 54
Aruna Tijore 9421580128 kanifnath v.nivdunge Pathardi 01-02-2017 03-02-2017 50
Vijaya Phunagae 9270082389 n.eng. sc. & k.m vid. chitali Rahata 01-02-2017 11-02-2017 205
Mrs. Rajshri Eknath Dushing 9421557883 nandadevi hgh nannaj Jamkhed 01-02-2017 03-02-2017 100
Unde Jayashree 9158547111 shrikant pemraj gugale high mali Nagar City 01-02-2017 02-02-2017 191
Dhanashree Mankar 913084624 shri navnath english medium school karanji Pathardi 01-02-2017 02-03-2017 50
Suchita Sudam 9420743702 new english school salabatpur Nevasa 31-01-2017 01-02-2017 102
Gund Lahanibai 9960445810 shivaji maharaj hgh lonimavala Parner 31-01-2017 01-02-2017 59
Khade Sunita 9545790632 kedareshvar m.v.maisgaon Rahuri 31-01-2017 01-02-2017 208
Aavhad Sobha 9130360612 sarvodaya vidya mandir & jr.college,rajur Akole 31-01-2017 01-02-2017 50
Manula Gavit 9422290374 Marutirao Dangurujee Tidake Patil Vidyala Chasnali Kopargaon 30-01-2017 31-01-2017 91
Mrs. M.S. Lad 8275521452 kanya vidyalaya jamkhed Jamkhed 30-01-2017 31-01-2017 52
Mrs. J. A. Chavan 9011364456 kanya vidyalaya jamkhed Jamkhed 30-01-2017 31-01-2017 92
Wagh H U 9420750414 new english school jalalpur Karjat 30-01-2017 31-01-2017 49
Sale Sunita 9975259629 nutan madh.vidya,devlalipravara Rahuri 30-01-2017 31-01-2017 37
Yevale jyoti 9881681300 Sau Bhagirathibai Tanpure Kanya Madhyamic Vidyalaya, Rahuri Rahuri 30-01-2017 31-01-2017 400
Thete U B 9922835872 de paul resi school vavrath Rahuri 30-01-2017 31-01-2017 37
Patare Shraddha 8975860118 Rahuri 30-01-2017 31-01-2017 112
Tambe Lata 9404761750 kanya m.v.vambori Rahuri 30-01-2017 31-01-2017 50
Manisha Londhe 8605452884 kanya m.v.vambori Rahuri 30-01-2017 31-01-2017 150
Sunita Panhale 9922549729 pravara m.v.rampur Rahuri 30-01-2017 31-01-2017 80
Jayshri Pawar 7588024056 shri cha. shivaji hgh devlalip Rahuri 30-01-2017 31-01-2017 42
Sushama Patil 9420953914 pravara m.v. guha Rahuri 30-01-2017 31-01-2017 51
Rokade Kavita 9527024345 Sau Bhagirathibai Tanpure Kanya Madhyamic Vidyalaya, Rahuri Rahuri 30-01-2017 31-01-2017 52
Supriya Maid 7588027582 c.shivaji hsg devali pravara Rahuri 30-01-2017 31-01-2017 260
B D Dhamak 9860486450 padmashri dr vitthalrao vikhe patil vidyalay loni Rahata 30-01-2017 31-01-2017 40
Garute Swamini 9766297839 mahatma gandhi kanya vidyalay pravaranagar Rahata 30-01-2017 31-01-2017 160
Chirushila Shirsath 9403454068 kanifnath v.javkhede khalasa Pathardi 30-01-2017 31-01-2017 152
Nimbalkar A.D 9763153417 nandur nimba dai.hgh nandur n Pathardi 30-01-2017 31-01-2017 45
Mule A.M 9604355641 bhagvan v.kharwandi kasar Pathardi 30-01-2017 31-01-2017 55
Bharitkar Sharmila 9970120936 samata vidya mandir & s.m.s.thorat junior college jorve Sangamner 30-01-2017 31-01-2017 60
Choudhari Pramila 9767610104 samata vidya mandir & s.m.s.thorat junior college jorve Sangamner 30-01-2017 31-01-2017 60
Karate Urmila 8600832056 rameshwar vidyalaya chanegaon Sangamner 30-01-2017 31-01-2017 32
Aauty Aruna 8605473370 renuka v.mohate Pathardi 30-01-2017 31-01-2017 117
Bade Savita 8888955773 javahar v.chichpur ijade Pathardi 30-01-2017 31-01-2017 100
Walzade Karun B 8805175783 new english school vasunde Parner 30-01-2017 31-01-2017 171
Bharat Divate 9850360781 uday v. ralegan therpal Parner 30-01-2017 31-01-2017 36
Shaikh Sakina 8600407865 st mary's secondary school newasa Nevasa 30-01-2017 31-01-2017 50
Talole S A 9921783452 shri. balanand swami v. waghun Parner 30-01-2017 31-01-2017 50
Kalat Prajakta Pradeep 9420952783 tukai vidya mnd shingave tukai Nevasa 30-01-2017 31-01-2017 56
Aavate Rekha Harishchandra 9404632492 adarsha m.v.mandir sonai Nevasa 30-01-2017 31-01-2017 100
Khose S V 9421439127 karmaveer bhaurao patil madhyamik vidyalaya sarola kasar Nagar 30-01-2017 31-01-2017 87
Jadhav R V 8275032161 shriram v. ralegan Nagar 30-01-2017 31-01-2017 42
Pawar Archan a 7875797944 new english school walaki Nagar 30-01-2017 31-01-2017 98
Savita Jawale 9325489835 new english school walaki Nagar 30-01-2017 31-01-2017 70
Bamdale Jayashree 9922155814 shri ambika vidyalay Nagar 30-01-2017 31-01-2017 65
Chobhe Swati 9911761856 shri ambika vidyalay Nagar 30-01-2017 31-01-2017 64
Sunanda Patil 8275746582 s.s mohite m.v bhushan nagar Nagar 30-01-2017 31-01-2017 38
Mandu Salve 9960090515 navnath v.nimgaon wagha Nagar 30-01-2017 31-01-2017 47
Shehnaz Shaikh 7276491305 mathoshri urdu high schl Nagar 30-01-2017 31-01-2017 70
Asha Satpute 8149565518 aes bhingar hsg bhingar Nagar 30-01-2017 31-01-2017 75
Kalyan Gaikwad 9822829060 new english school karwadi manjur Kopargaon 30-01-2017 31-01-2017 46
S S Dighe 9665053232 pravara kanya vidya loni Rahata 30-01-2017 31-01-2017 400
Lambhate Ujjawala 8275898320 navajeevan madhyamik & uccha madhyamik vidyalaya dahigaon ne Shevgaon 30-01-2017 24-02-2017 380
Thorat Vilas 9420745126 swami vivekanand m.v.gunvadi Nagar 30-01-2017 31-01-2017 35
Tanwade Shalan 9403245218, 9850936631 mahatma gandhi v.rajapur Shrigonda 30-01-2017 31-01-2017 96
Kalpana Gade 7588513462 shri cha. shivaji hgh devlalip Rahuri 30-01-2017 31-01-2017 200
Ms. S.P. Gaikwad 8698172356 jawa adik vidylaya Shrirampur 30-01-2017 31-01-2017 55
Taatyaba Madane 9767158828 kauthe madhyamik v.kauthe Shrigonda 30-01-2017 31-01-2017 82
Lashkare Chaya 9860054181 dr.rajendra prasad v.pargaon s Shrigonda 30-01-2017 31-01-2017 89
Bhise Alka 9011273714 shahartakli high school shahartakli Shevgaon 30-01-2017 31-01-2017 150
Serekha Shelar 8600558046 shahartakli high school shahartakli Shevgaon 30-01-2017 31-01-2017 49
Kolge Manisha 9922500940 dahifal high. dahifal Shevgaon 30-01-2017 31-01-2017 50
Ms. Rakhee K. Pudat 9890281017 vidyaniketan academy Shrirampur 30-01-2017 31-01-2017
Kshirsagar S B 9890855088 avtar meherbaba vidyalaya arangaon Nagar 29-01-2017 30-01-2017 30
Aher Sunita Bhauso 7743846065 samrth vidyalaya pokhari Parner 29-01-2017 30-01-2017 95
Nirali Chhaya 9881903929 m.m.nirhali v.pathardi Pathardi 29-01-2017 30-01-2017 103
Pawar Usha 9822363057 Pathardi 29-01-2017 30-01-2017 50
Mona Nichal 7219124817 k.b.p.v.vidyalaya ashvi kh Sangamner 29-01-2017 30-01-2017 50
Varsha Shinde 9689300508 k.b.p.v.vidyalaya ashvi kh Sangamner 29-01-2017 30-01-2017 50
Gayakwa P.S 8605422374 Pathardi 29-01-2017 30-01-2017 234
Padwal S B 8600271026 jagdamba madhyamik vidyalaya rashin Karjat 29-01-2017 30-01-2017 100
Chindhe Surekha Jananrthan 9860645371 new english school pimpalwadi Karjat 29-01-2017 30-01-2017 73
Shinde 9766032966 shrirang bapu more vidyalaya, shimopre Karjat 28-01-2017 29-01-2017 56
Ghogare M V 9420300504 nutan madhyamik vidyalaya, lonimsadpur Karjat 28-01-2017 29-01-2017 58
Mrs. J. D. Godeswar 9623512511 sakeshvar hgh sakat Jamkhed 28-01-2017 29-01-2017 81
Yogita Barde 9850737154 kai j.k.kale m.v.chincholi Rahuri 28-01-2017 29-01-2017 120
Fatangare Vilas 9767587753 amruteshwar madh. vidyalaya kothe buk Sangamner 28-01-2017 29-01-2017 60
Kharat Santosh 7720854161 ushatai lokhande trust m v shendewadi Sangamner 28-01-2017 29-01-2017 22
Ghaytadake Nirmala 7720854161 ushatai lokhande trust m v shendewadi Sangamner 28-01-2017 29-01-2017 22
Salve N N 9822816681 durgadevi high school dhavalpuri Parner 28-01-2017 29-01-2017 80
Patil S J 9623688392 janata m.v.rui chattishi Nagar 28-01-2017 29-01-2017 70
Rani Salve 9730488642 shri cha. shivaji hgh devlalip Rahuri 28-01-2017 29-01-2017 70
Minakshi Tube 8308376817 nutan marathi vidyalaya shedgaon Shrigonda 28-01-2017 30-01-2017 115
Gore Sujata Vitthal sundaerbai madymik vidyalay Nevasa 27-01-2017 28-01-2017 120
Gijare Vandana sundaerbai madymik vidyalay Nevasa 27-01-2017 28-01-2017 120
Khatik Santosh chatrapati shivaji v.karajgaon Nevasa 27-01-2017 28-01-2017 200
Shinde Mayuri B 7387673355 hareshvar hgh karjule harya Parner 27-01-2017 28-01-2017 6
Appasaheb Sunanda 7709103234 maniktai karandikar h sch girl Nagar City 27-01-2017 28-01-2017 100
Sujata Gaikwad 7420926089 amleshwar vidyalay ambhol Akole 27-01-2017 28-01-2017 60
Unde Shanta khandeshwar m v ukhalgaon Shrigonda 27-01-2017 28-01-2017
Jaybhaye V D 9623038916 shri. bhagawan baba m.v Shevgaon 27-01-2017 28-01-2017 150
Gaikwad Sayaji 9960250611 ruikhel madhymik vidyalaya ruikhel Shrigonda 27-01-2017 28-01-2017 26
Sunita Shelake 9545637673 murlidhar anna honrao mad.vidyalaya & n.s.gulve uchha madhymik vidya.shrigonda Shrigonda 27-01-2017 28-01-2017 65
Kunda Nidre 9421590303 mahadji shinde vidyalaya & .jr.col.of sci.shrigonda Shrigonda 27-01-2017 28-01-2017 50
Ms. Pramodini B. Shelar 9623255709 bha.g.pa.vidylaya undirgaon Shrirampur 27-01-2017 28-01-2017 72
Kavita Lingayat 9850546244 dnyansarita mv wadgaon Nagar 27-01-2017 28-01-2017 50
Donde Kalpana Raghunath 9689686555 ananad m v ganeshwadi Nevasa 27-01-2017 28-01-2017 54
Mohini Kotkar 8149163894 jijamata madhyamik vidyalay chahurana bk. Nagar 27-01-2017 28-01-2017 51
Rupali Shinde 9420175857 bhagyoday v.bhoire pathar Nagar 27-01-2017 28-01-2017 70
Jayshree Kotkar 9604763515 maharani tarabai k. v. m. ked Nagar 27-01-2017 28-01-2017 30
Umita Pati; 9960420118 janjivan madhyamik vidyalaya burudgaon Nagar 27-01-2017 28-01-2017 64
Shilpa Ruskar 9767117872 dharmnath hgh javale Parner 27-01-2017 28-01-2017 97
Chipade Meena 9890113894 m.m.nirhali v.pathardi Pathardi 27-01-2017 28-01-2017 103
Ghodake D S 8308273583 shri. khandeshwar vidyalaya dahitne gunjal Parner 27-01-2017 28-01-2017 60
Kale Suresh 9421330143 new english school wakdi Nevasa 27-01-2017 28-01-2017 75
Shivani Kanawade 9922173227 samarth raghunath maharaj vidyalaya pimpalgaon konzira Sangamner 27-01-2017 28-01-2017 60
Harishchandra Rajashree 9561666593 pravara m.v.savargaon tal Sangamner 27-01-2017 28-01-2017 50
kobarane Swati 8308898249 Sau Bhagirathibai Tanpure Kanya Madhyamic Vidyalaya, Rahuri Rahuri 27-01-2017 28-01-2017 40
Shahane Swati 9527923299 bhaleshva hgh bhalgaon Pathardi 27-01-2017 28-01-2017 42
Farate Vaishali 9545450798 nandur nimba dai.hgh nandur n Pathardi 27-01-2017 28-01-2017 87
Bhose A V 8975105187 shri tilok jain higher secondary vidyalaya pathardi Pathardi 27-01-2017 28-01-2017 105
M J Pantharkar 7709105693 mahatma fule madhyamik & uccha madyamik vidyalay dadh Rahata 27-01-2017 28-01-2017 106
V S Gaikwad 7758934440 pravara m.v.nandur Rahata 27-01-2017 28-01-2017 60
Hume A B 9764898388 nageshwar vidyalaya chilvadi Karjat 27-01-2017 28-01-2017 96
Janhavi Narsale 9404247965 Nagar City 27-01-2017 03-02-2017 200
Sangita Gadekar 9665787757 Nagar City 27-01-2017 03-02-2017 200
Hatwalne Aparna 9226888010 ashokbhau firodiya english medium school Nagar City 27-01-2017 28-01-2017 120
Kotkar M V 7040198978 jijamata madhyamik vidyalay chahurana bk. Nagar City 27-01-2017 28-01-2017 51
Niirmala Nehe 9975049323 m.v.karwadi Rahuri 27-01-2017 28-01-2017 120
L D Dhumal 9850159889 m.v.karwadi Rahuri 27-01-2017 28-01-2017 52
Lipane Suvarna Satish 7709655409 shri ghodeshvari m.v.ghodegaon Nevasa 26-01-2017 27-01-2017 80
Bhujbal Mohini 7588094167 mulinchi shaskiy nivashi shala mandvgan Shrigonda 26-01-2017 27-01-2017 93
Medhave A S 9711774170 recidencial hgh shevgaon Shevgaon 26-01-2017 27-01-2017 50
Ratruja Ambike 9405219880 Abasaheb Kakade High Shevgaon 26-01-2017 27-01-2017 100
Gole 9837711638 sudhakar supekar madhyamik vidyalaya dudhodi Karjat 26-01-2017 27-01-2017 30
Thube Ashok 9421555471 khandeshvar highschool pimpalgaon rotha Parner 26-01-2017 27-01-2017 49
Neeta Sonawane 9767803923 yashwant madhyamik v.padhegaon Nagar 26-01-2017 27-01-2017 50
Tamboli Anjum Subhan 9423786790 karmaveer bhaurao patil madhyamik vidyalaya sarola kasar Nagar 25-01-2017 26-01-2017 50
Sathe S N 9767524873 new english school wakdi Nevasa 25-01-2017 26-01-2017 93
Lad M C 9403175295 anand v.chichondi Pathardi 25-01-2017 26-01-2017 200
Vandana Anantrya 7798395749 lalbahadur shashri v.taklikade Shrigonda 25-01-2017 27-01-2017 63
Sushila Maske 9730993947 k.b.p.v.vidyalaya ashvi kh Sangamner 24-01-2017 25-01-2017 120
S V Dhage 9823759575 valneshvar v.ajnuj Shrigonda 24-01-2017 25-01-2017 150
Raju Bhagat 9975818953 valneshvar v.ajnuj Shrigonda 24-01-2017 25-01-2017 150
Bebi Bhango 7798758820 lingeshvar adarsha v.lingdev Akole 24-01-2017 25-01-2017
Ashok Bhapkar 9850986536 shri shridhar swami vidyalaya suregaon Shrigonda 24-01-2017 25-01-2017
Lata Thgale 9763717824 javahar m.v.chanda Nevasa 24-01-2017 25-01-2017
Pawar S S 9096176041 shri nageshvar vidyalaya, thergaon Karjat 24-01-2017 25-01-2017
Sayyad irfan 9404759090 Pathardi 24-01-2017 25-01-2017 43
M M Antre 8600745018 shri chatrapati shivaji vidyalay pathare bk Rahata 24-01-2017 25-01-2017 75
Todmal Hira 9096989892 narayangiri m.v.malharwadi Rahuri 24-01-2017 25-01-2017 55
K K Nehe 9552681273 pravara madhymik vidyalay tisgaon Rahata 24-01-2017 25-01-2017 60
Savita Pansare 9765294201 shri bharatibaba vidyalaya chikani Sangamner 24-01-2017 25-01-2017 100
Manoj Badak 9657631477 s.m.b.s.thorat vidyalaya shedgaon Rahuri 24-01-2017 25-01-2017 46
Waghchoure Santosh 8888555277 shri nilkantheshwar adarsh vidyalaya nimgaon tembhi Sangamner 24-01-2017 25-01-2017 45
Bhagat Mhananda 7507912021 shriram m.v.devgaon Nevasa 24-01-2017 25-01-2017 101
Bhosale Varsha 9881591327 hanuman mv gondegaon Nevasa 24-01-2017 25-01-2017 72
Davkhar Surekha 9561891423 gurudas bhaskargiri schooljalk Nevasa 24-01-2017 25-01-2017 150
Sonavane Anjna 9763615306 sudarshan english school Nevasa 24-01-2017 25-01-2017 58
Gaikwad Shushma 9921160129 b.m.gugale v susare Pathardi 24-01-2017 25-01-2017 118
Rajkumar 9881662577 Pathardi 24-01-2017 25-01-2017 21
Mangal Popalghat 8600256216 nutan highschool khadkwadi Parner 24-01-2017 25-01-2017 85
Zanjad U G 9767068200 agri m p highschool jamgaon Parner 24-01-2017 25-01-2017 60
Khan G 9850649766 izak english medium school Parner 24-01-2017 25-01-2017 22
Shinde Sunita Balkrushna 9767407390 bhagvan v.kharwandi kasar Nevasa 24-01-2017 25-01-2017 50
Bebee Budhe 9028686290 bhorwadi vidyalay Nagar 24-01-2017 25-01-2017 50
S D Parekar 9822787158 new english school gundegaon Nagar 24-01-2017 25-01-2017 140
Alka Game 9921283561 new english school kakadi Kopargaon 24-01-2017 25-01-2017 69
Lata Netake 9404772352 nutan marathi vidyalaya, kuldharan Karjat 24-01-2017 25-01-2017
Saiyad SS 9665155641 jagdamba madhyamik vidyalaya rashin Karjat 24-01-2017 25-01-2017 67
Manjusha Sinagar 8007336285 kai namdevrao b bankar mv Kopargaon 24-01-2017 25-01-2017 40
Fatangare J K 8698289928 new english scl chandekasare Kopargaon 24-01-2017 25-01-2017 69
Gunjal S B 9763252169 jai hanuman v.ranjangaon desh Kopargaon 24-01-2017 25-01-2017 80
More S K 8600980769 sant tukaram m.v.nategaon Kopargaon 24-01-2017 25-01-2017 69
Vakte Nandini B 7057629504 amta malik international school Kopargaon 24-01-2017 25-01-2017 40
Sunita 9421440429 Akole 24-01-2017 25-01-2017 40
Manjusha Kale rajershi shahu maharaj vid. sakirwadi Akole 23-01-2017 24-01-2017 50
S A Gaykar anudanit madhamik ashram shendi Akole 23-01-2017 24-01-2017 50
Darvekar Vaishali 9421559701 smt. parvatibai dahanukar kanya vidyalay Nagar City 23-01-2017 02-02-2017 41
Bhapkar G A 9420643327 loknayak jayprakash narayan vidyalaya, khed Karjat 23-01-2017 24-01-2017 260
Mrs. Pisal Sunita Poppat 9423024833 om shivshankar vidyala navsarwadi Karjat 23-01-2017 24-01-2017 43
Kalangi S N 9404772159 new english school ravalgaon Karjat 23-01-2017 24-01-2017 43
Pawas N S 9960377707 shri manikrao patil vidyalaya, guravpimpri Karjat 23-01-2017 24-01-2017 40
Pimpal R A 9766235756 janta vidyalaya rakshaswadi budruk Karjat 23-01-2017 24-01-2017 50
Rajpur U B 9503074587 nutan marathi vidyalaya, kuldharan Karjat 23-01-2017 24-01-2017 90
G V Sawant 9403392700 renukamata mv Nagar 23-01-2017 24-01-2017 50
A M Jadhav 9766536880 kakasaheb mhaske hsg Nagar 23-01-2017 24-01-2017 45
Pathan Arifa al aamin urdu school newasa Nevasa 23-01-2017 24-01-2017 40
Dalavi Swati Babsaheb 9860316485 javahar m.v.chanda Nevasa 23-01-2017 24-01-2017 100
Sonali Bhagwant 9921563100 Parner 23-01-2017 24-01-2017 50
Bade Rohini 9421619873 satyashodhak m p m v tarwadi Nevasa 23-01-2017 24-01-2017 82
Edake Machchindra Asaram 9604287838 new english school suregaon Nevasa 23-01-2017 24-01-2017 81
Sunnada More 9527427181 javaharlal neharu m.v.pemgiri Sangamner 23-01-2017 24-01-2017 50
Sunanda More 9527427181 javaharlal neharu m.v.pemgiri Sangamner 23-01-2017 24-01-2017 50
Surana Wakchaure 9763488961 ashvi english school ashvi Sangamner 23-01-2017 24-01-2017 136
Thorat Sakharam 9922707884 shriram vidyalaya kauthekamleshwar Sangamner 23-01-2017 24-01-2017 100
S D Gore 9881755473 dnyanamrut madhyamik vidyalay rampurwadi Rahata 23-01-2017 24-01-2017 72
R P Ratnaparkhi 9422905312 pravara kanya vidya loni Rahata 23-01-2017 24-01-2017
N N Talekar 7378775003 shri chatrapati shivaji vidyalay pathare bk Rahata 23-01-2017 24-01-2017 150
Garje R R 7755966153 adarsha mv Pathardi 23-01-2017 24-01-2017 42
Wagh R G 9666450768 shri gurudatta vidyalaya, ghumari Karjat 23-01-2017 24-01-2017
Wandhekar Savita 952770283 shri sant tukaram mv Pathardi 23-01-2017 24-01-2017
S D Medhe 9922723675 yogiraj changdeo maharaj vidyalay puntamba Rahata 23-01-2017 24-01-2017
Chintaman Anjali 9822736716 indira gandhi vidya niketan sh Shrigonda 23-01-2017 24-01-2017 124
J C More 9767525387 valneshvar v.ajnuj Shrigonda 23-01-2017 24-01-2017 151
Jayshree Dhavan 9657312086 raziv gandhi v chikhalthanwadi Shrigonda 23-01-2017 24-01-2017 46
Ms. Jayshri Kishor Pardeshi 9730115242 shankarrao davkhar kanya shala Shrirampur 23-01-2017 24-01-2017 211
Hivre Manu shriram v.dhorjalgaon Shevgaon 23-01-2017 24-01-2017 30
Londhe Shital 9422856221 daheshwar m.v dahifal Shevgaon 23-01-2017 24-01-2017 46
Kalyani Bhandari 8975682687 pandit javaharlal nehru vidyalaya adhalgaon Shrigonda 23-01-2017 24-01-2017 217
Neeta Hole 7757979095 nutan m v hiradgaon Shrigonda 23-01-2017 24-01-2017 34
Shaikhs Nazema 97767388896 maulana azad urdu girls highschool Nagar City 22-01-2017 23-01-2017
Thokal Rihi Co David 9403693487 s.r.s.c.central secondary residential school khandgaon Pathardi 22-01-2017 23-01-2017 15
Thorat R S 9881824268 new english koradgaon Pathardi 22-01-2017 23-01-2017 68
Tupe Manisha 9881070562 shramshakti vidyalaya maldad Sangamner 22-01-2017 23-01-2017 80
Meera Shete 9730639899 shri vital m.viday Rahuri 22-01-2017 23-01-2017 35
Kale Swati 9404978398 st mary's secondary school newasa Nevasa 22-01-2017 23-01-2017 111
Kale Shakuntala 8308623920 v.h.b.p.bansi maharaj tambe m.v.ranjangaondevi Nevasa 22-01-2017 23-01-2017 63
Surekha Mondhe 7756842575 nutan highschool khadkwadi Parner 22-01-2017 23-01-2017 72
Sundar Dolas 8411026033 Parner 22-01-2017 23-01-2017 50
Andamae Anita Moti 9604015257 sheneshwar m v shingnapur Nevasa 22-01-2017 23-01-2017 50
Jadhav Subhash Sampat 9096368301 swami vivekanand madhyamik vidyalaya morya chinchore Nevasa 22-01-2017 23-01-2017 50
Pansare J Y 8805194945 new english scl chandekasare Kopargaon 22-01-2017 23-01-2017 35
Dardane Santosh Dinkar 9860900754 new english school nimbhari Nevasa 21-01-2017 22-01-2017 36
Dhindale Rachana 7057733921 bhairavnath m.v.shirsathwadi Pathardi 21-01-2017 22-01-2017 50
Sujata Newaskar 8275523802 navajeevan madhyamik & uccha madhyamik vidyalaya dahigaon ne Shevgaon 21-01-2017 22-01-2017 350
Kundalik Udaar 9049349535 shri tandaleshvar v.tandali du Shrigonda 21-01-2017 22-01-2017 92
Kolhe A S 8975904744 goreshvar hgh goregaon Parner 21-01-2017 22-01-2017 100
Sumbe S b 9422086975 goreshvar hgh goregaon Parner 21-01-2017 22-01-2017 130
Shilpa Jadhav 9272580962 shrimant rajmata vijayaraje shinde kanya vidya.shrigonad Shrigonda 20-01-2017 21-01-2017 132
R K Jar 9405459221 new english school chandgaon Shrigonda 20-01-2017 21-01-2017 73
More shakuntala 9766032139 shri shivajirao narayanrao nagawade vidyalaya wangdari Shrigonda 20-01-2017 21-01-2017 120
S S Saake 9804581415 shri khandeshwar madhyamik vidyalaya yavati Shrigonda 20-01-2017 21-01-2017
P Anita 9422718152 ratnjain v.manikdaundi Pathardi 20-01-2017 21-01-2017 105
Gadakh Vaishali Sopan 9763170343 shri ghodeshvari m.v.ghodegaon Nevasa 20-01-2017 21-01-2017 272
Sonavane Kalinda Jalindhar 9404389540 smt.taisaheb kadam kanya vidyalay sonai Nevasa 20-01-2017 21-01-2017 100
Ramdas Shubhangi 9850491600 malharrao holkar vidyalaya ambhore Sangamner 20-01-2017 21-01-2017 96
Desai R S 7798891015 mv malewadi Pathardi 20-01-2017 21-01-2017 45
Tordmal K H 9561358704 amarnath vidyalaya karjat Karjat 20-01-2017 21-01-2017 130
Nalage P R 9970073072 amarnath vidyalaya karjat Karjat 20-01-2017 21-01-2017 50
Tanpure V V 98902246576 amarnath vidyalaya karjat Karjat 20-01-2017 21-01-2017 50
Kharade S B 9404318237 new english school ambijalgaon Karjat 19-01-2017 20-01-2017 105
Vakate K S 8275268884 virbhadra v.dahigaon bo Kopargaon 19-01-2017 20-01-2017 98
Darade Namdev 9763205640 samarth ramdas swami madh. vid. kangoni Nevasa 19-01-2017 20-01-2017 72
Lata Karale 9763871234 ujjainimata madhyamik vidyalaya pimpalgaon ujjaini Nagar 19-01-2017 20-01-2017 110
Sanjay Karkhile 9423202236 adarsh vidyalay palaspur Parner 19-01-2017 20-01-2017 58
Shelke Alka 9763105051 sharadchandra kanya v.tisgaon Pathardi 19-01-2017 20-01-2017 50
L J Haatkar 9028288453 murlidhar anna honrao mad.vidyalaya & n.s.gulve uchha madhymik vidya.shrigonda Shrigonda 19-01-2017 20-01-2017 100
Dole suman 9975392617 shri samarth sadguru kisangiri baba vidyalaya usthal dumala Nevasa 18-01-2017 19-01-2017 163
Narsale S S 8888486666 hareshvar hgh karjule harya Parner 18-01-2017 19-01-2017 150
Jadhav Manjushree 9960989516 mahatma jyotirao phule madhy vidyalaya malichinchora Nevasa 17-01-2017 18-01-2017 55
Supekar K A 7709142479 sau sonabai namdevrao sonmali kanya vidyamandir karjat Karjat 12-01-2017 13-01-2017 160
Manula Sable 9765612386 cha.shivaji vidyalaya ganore Akole 04-01-2017 05-01-2017 52
Kambale Vajasri 8380909737 dnyanganga vidyaniketan madhyamik manchi hill Sangamner 04-01-2017 05-01-2017 59
Chouhan Aarti 9158287271 shri mhasoba aadarsh vidyalaya gunjalwadi pathar Sangamner 04-01-2017 05-01-2017 40
Sangita Thube 9028993416 shri samarth madhyamik vidya mandir Nagar City 01-12-2016 03-12-2016 52
Sulbha Kulkarni 9421436744 smt. parvatibai dahanukar kanya vidyalay Nagar City 30-11-2016 01-12-2016 54
Prafulla Virkar 9423240614 urdu hgh shevgaon Shevgaon 30-11-2016 01-12-2016 50
Mandlik Alka Ashok 9423785446 kanya vidya mandir akole Akole 30-11-2016 01-12-2016 54
Rohini Sanap 9766185186 sarvodaya vidya mandir & jr.college,rajur Akole 30-11-2016 01-12-2016 50
Sanjivani Donde 9403183687 nutan madh.vidya,devlalipravara Rahuri 30-11-2016 01-12-2016
Jayashree Thavare 9765350702 new english scl chandekasare Kopargaon 30-11-2016 01-12-2016 36
Sunanda Jadhav 7798445906 m.v.desvandi Rahuri 30-11-2016 01-12-2016 33
Anita Bendre 9960622802 c shivaji vidyalaya kolpewadi Kopargaon 30-11-2016 01-12-2016 30
Snehalata Patil 9421982837 b.g.p.sahyadri vidyalaya sangamner Sangamner 30-11-2016 01-12-2016 44
Manisha Wagh 8975502582 Marutirao Dangurujee Tidake Patil Vidyala Chasnali Kopargaon 30-11-2016 01-12-2016 30
Anita Ghogare 7769953959 padmashri dr vitthalrao vikhe patil madhyamik & jr college babhaleshwar Rahata 30-11-2016 01-12-2016 50
Jijabai Bhagat 7028799108 shri samarth sadguru kisangiri baba vidyalaya usthal dumala Nevasa 30-11-2016 01-12-2016 50
Meena Yewale 8275921848 late lalaseth bihani vidya mandir prashala rahuri Rahuri 30-11-2016 01-12-2016 36
Manda Borase 8605544986 yashwant madhyamik v.padhegaon Shrirampur 30-11-2016 01-12-2016
Anita Kalgande 8605706333 d.d.kachole madhyamik vidyalay Shrirampur 30-11-2016 01-12-2016 30
Rekha Pawar 9766822183 sant tukaram m.v.nategaon Kopargaon 30-11-2016 01-12-2016 30
Bharti Gagare 8425826656 m k adhav madhymink.vidyalaya Kopargaon 30-11-2016 01-12-2016 30
Sapna Gaikwad 8805194553 new english school sawalvihir bk Rahata 30-11-2016 01-12-2016 30
Madhuri Bhagyawan 9552930553 new english school korhale Rahata 30-11-2016 01-12-2016 34
Manisha Gaikwad 9921910049 damodhar vidhate mv Nagar City 30-11-2016 01-11-2016 75
Sangita Landge 9404980723 maulana azad urdu girls highschool Nagar City 30-11-2016 01-12-2016 50
Sunita Nagarkar 9421333927 sant tukaram m.v.ghatshiras Pathardi 30-11-2016 01-12-2016 48
Prajakta Joshi 9403372096 madhyamik vidyalaya islak nimblak Nagar 29-11-2016 30-11-2016 50
Alka Nirmala 9011820901 bhaskar g p v.ashoknagar Shrirampur 29-11-2016 30-11-2016 32
Jayashree Thavare 9765350702 Karmveer Shankarrao Kale Mady. V. Sonewadi Kopargaon 29-11-2016 30-11-2016 30
Ranjana Pawar 9049022322 digambar ganesh saraf v.sangam Sangamner 29-11-2016 30-11-2016 31
Mangala Salunkhe 9420745298 navnath v.nimgaon wagha Nagar 29-11-2016 30-11-2016 38
Namrata Khadake 9923532727 chatrapati shivaji madhaymik vidyalaya kapurwadi Nagar 29-11-2016 30-11-2016 60
Smita Holkar 9226782479 rural m.v.wadala Nevasa 29-11-2016 30-11-2016 41
Alka Darekar 9975765455 lalbahadur shashri v.taklikade Shrigonda 29-11-2016 30-11-2016 70
Rohini Garje 8975005218 keshav govind vidyalaya belapur khurd Shrirampur 29-11-2016 30-11-2016 30
Nilima Nikam 9860173482 amruteshvar m.v.sangamner kh. Sangamner 29-11-2016 30-11-2016 50
Chhaya Talole 9403831440 digambar ganesh saraf v.sangam Sangamner 29-11-2016 30-11-2016 42
Anita Ronge 9511122322 agasti vidyalaya akole Akole 29-11-2016 30-11-2016 50
Manjusha Kale 9403965344 shri samarth kanya prashala Akole 29-11-2016 30-11-2016 50
Shital Bangar 2779181 shriram v. ralegan Nagar 29-11-2016 29-11-2016 30
Madhuri Sonar 9552900496 shrimati abat mayadevi gurudittashah highschool & junior arts college bhingar Nagar 29-11-2016 30-11-2016 41
Kalpana Bule 9860306468 shri. bhagawan baba m.v Shevgaon 29-11-2016 30-11-2016 45
Rohini Shelke 9970049424 bhairavnath hgh punewadi Parner 29-11-2016 30-11-2016 50
Jiwade K D 7040914575 bhagvan v.balamtakli Shevgaon 29-11-2016 30-11-2016 45
Savita Narsale 9922251667 new english school supa Parner 29-11-2016 30-11-2016 54
Bharti Maske 8975669372 uday v. ralegan therpal Parner 29-11-2016 30-11-2016 50
Manisha Misal 9689514468 shivtej v. madhi(ka) Pathardi 29-11-2016 30-11-2016 62
Sushma Kedar 9767747691 shri kolaidevi sec.& high sec.vidyalaya kolgaon Shrigonda 29-11-2016 30-11-2016 51
Manda Dhagade 9423756560 samarth madhyamik vidyalaya karjat Karjat 29-11-2016 30-11-2016 70
Sharda Budhawant 9975390049 smt.taisaheb kadam kanya vidyalay sonai Nevasa 28-11-2016 29-12-2016 35
Sangita Thube 9028993416 residential highschool Nagar City 28-11-2016 29-11-2016 50
Meena Tadke 888810993 shri vivekanand vidya mandir Pathardi 28-11-2016 29-11-2016 30
Surekha Waghmode 9420476879 renuka v.mohate Pathardi 28-11-2016 29-11-2016 43
Seema Vyavhare 8975959924 uday v. ralegan therpal Parner 28-11-2016 29-11-2016 60
Pushplata Garud 9404101739 balasaheh bharde high school Shevgaon 28-11-2016 29-11-2016 50
Prafulla Virkar 9423240614 adarsha vidya mandir madhyamik Shevgaon 28-11-2016 29-11-2016 50
Shailaja Deshmukh 8007332685 new english school kalas Parner 28-11-2016 29-11-2016 58
Smita Pisal 9423751541 jagdamba madhyamik vidyalay Nagar City 28-11-2016 29-11-2016 30
Mandlik Alka Ashok 9423785446 adarsh ashram school bhandardara camp ( akole) Akole 28-11-2016 29-11-2016 55
Sanjivani Donde 9403183687 Sau Bhagirathibai Tanpure Kanya Madhyamic Vidyalaya, Rahuri Rahuri 28-11-2016 29-11-2016
Sunita Divekar 7588409332 nutan marathi vidyalaya, kuldharan Karjat 28-11-2016 29-11-2016 63
Kavita Shinde 9850546244 new english school deulgaon siddhi Nagar 28-11-2016 29-11-2016 32
Rohini Sanap 9766185186 sarvoday vidya mandir katalapur Akole 28-11-2016 29-11-2016 30
Sunanda Jadhav 7798445906 late lalaseth bihani vidya mandir prashala rahuri Rahuri 28-11-2016 29-11-2016 50
Anita Bendre 9960622802 radhabai kale kanya v. kolpewadi Kopargaon 28-11-2016 29-11-2016 46
Anita Satav 9922799535 dr. k.y. gadekar madhyamik vidyalay rahata Rahata 28-11-2016 29-11-2016 27
Manisha Wagh 8975502582 m.v.bramhangaon Kopargaon 28-11-2016 29-11-2016 30
Snehalata Patil 9421982837 d.k.more janata madhya. & uchha madhya.vidyalaya wadgaon pan Sangamner 28-11-2016 29-11-2016 52
Shaila Argade 9766861787 b.g.p.sahyadri vidyalaya sangamner Sangamner 28-11-2016 29-11-2016 35
Sulbha Kulkarni 9421436744 ashokbhau firodiya english medium school Nagar City 28-11-2016 29-11-2016 40
Manisha Gaikwad 9921910049 rupibai bora new eng school Nagar City 28-11-2016 29-11-2016 50
Sangita Landge 9404980723 yashvant m school Nagar City 28-11-2016 29-11-2016 45
Sangita Bhapase 9049805490 vrudheshvar hgh tisgaon Pathardi 28-11-2016 29-11-2016 60
Alka Shelke 9763105051 new english scl pagorepimpalga Pathardi 28-11-2016 29-11-2016 58
Geeta Bhosale 9763266802 shri. bhagawan baba m.v Shevgaon 28-11-2016 29-11-2016 22
Jyoti Thube 9420751828 dhokeshvar hgh takali dhokeshvar Parner 28-11-2016 29-12-2016 52
Sapna Gaikwad 8805194553 shrimati nadarbai a deshmukh madhyamik vidyalay rui Rahata 28-11-2016 29-11-2016 30
Anita Ghogare 7769953959 pravara kanya vidya loni Rahata 28-11-2016 29-11-2016 50
Madhuri Bhagyawan 9552930553 mahatma gandhi kanya vidyalay pravaranagar Rahata 28-11-2016 29-11-2016 32
Padmavati Vedpathak 9028487695 kanya vidyalaya jamkhed Jamkhed 28-11-2016 29-12-2016 50
Sangita Barve 9921850253 new english hgh rajuri Jamkhed 28-11-2016 29-11-2016 30
Lata Netake 9404772352 bharat vidyalaya, mirajgaon Karjat 28-11-2016 29-11-2016 60
Mangal Trambake 2489250260 hashu adwani madhyamik vidyalaya rashin Karjat 28-11-2016 29-11-2018 40
Amruta Gayake 9552290174 kondeshwar vidya pimpalgaon ko Nagar 28-11-2016 29-12-2016 20
Manda Borase 8605544986 yashwant madhyamik v.padhegaon Shrirampur 28-11-2016 30-11-2016 45
Pratibha Golwad 9730073442 new english school bherdapur Shrirampur 28-11-2016 29-11-2016 50
Sanjivani Bangal 7057048494 nutan madh.vidya,devlalipravara Rahuri 28-11-2016 29-12-2016 30
Rekha Pawar 9766822183 new english scl yesgaon Kopargaon 28-11-2016 29-11-2016 30
Bharti Gagare 8425826656 dr.c m mehata kanya vidhymindi Kopargaon 28-11-2016 29-11-2016 31
Ranjana Pawar 9049022322 matoshri r.d.malpani madhya. vidyalaya sangamner Sangamner 28-11-2016 29-11-2016 50
Panchali Takawale 9075167799 virbhadra v.dahigaon bo Kopargaon 28-11-2016 29-11-2016 30
Sunita Gholap 9921702582 pravara madhyamik vidyalay durgapur Sangamner 28-11-2016 29-11-2016 47
Shobha Shete 9665771802 dynamic english school karjat Karjat 28-11-2016 30-11-2016 34
Minakshi Kadam 9404611713 kakasaheb mhaske v.takli kazi Nagar 28-11-2016 29-11-2016 47
Prajakta Joshi 9403372096 malganga m.v.darewadi Nagar 26-11-2016 28-11-2016 36
Alka Nirmala 9011820901 new english school khandala Shrirampur 26-11-2016 28-11-2016 31
Anita Satav 9922799535 sharada kanya vidyamandir rahata Rahata 26-11-2016 28-11-2016 48
Chhaya Talole 9403831440 nutan madhya.& uchh madhya. vidyalaya rajapur Sangamner 26-11-2016 27-11-2016 45
Sanjivani Bangal 7057048494 Sau Bhagirathibai Tanpure Kanya Madhyamic Vidyalaya, Rahuri Rahuri 26-11-2016 27-11-2016 36
Surekha Chougule 99220855244 kai sou badamabi gandhi vidya mandir newasa Nevasa 26-11-2016 27-11-2016 30
Jijabai Bhagat 7028799108 sheneshwar m v shingnapur Nevasa 26-11-2016 28-11-2016 70
Savita Narsale 9922251667 kedareshvar hgh babhulwade Parner 26-11-2016 27-11-2016 47
Nilima Nikam 9860173482 bharat ratna rajiv gandhi vidyalaya nimaj Sangamner 26-11-2016 28-12-2016 50
Rohini Garje 8975005218 j.t.s.high school belapur Shrirampur 26-11-2016 28-11-2016 30
Manjusha Kale 9403965344 swami vivekanand v virgaon Akole 25-11-2016 26-11-2016 50
Anita Ronge 9511122322 modern high school akole Akole 25-11-2016 26-11-2016 50
Shaila Argade 9766861787 chandneshvar v.chandnapuri Sangamner 25-11-2016 26-11-2016 50
Rohini Shelke 9970049424 senapati bapat hgh parner Parner 25-11-2016 26-11-2016 50
Madhuri Sonar 9552900496 aes bhingar hsg bhingar Nagar 25-11-2016 26-11-2016 89
Kavita Shinde 9850546244 new english school walaki Nagar 25-11-2016 27-11-2016 64
Shital Bangar 2779181 kakasaheb mhaske v.takli kazi Nagar 25-11-2016 26-11-2016 30
Kalpana Bule 9860306468 recidencial hgh shevgaon Shevgaon 25-11-2016 26-11-2016 45
Seema Vyavhare 8975959924 dharmnath hgh javale Parner 25-11-2016 26-11-2016 46
Bharti Maske 8975669372 new english school supa Parner 25-11-2016 26-11-2016
Jiwade K D 7040914575 shri shivaji high school bodhegaon Shevgaon 25-11-2016 26-11-2016 50
Pushplata Garud 9404101739 Abasaheb Kakade High Shevgaon 25-11-2016 26-11-2016 50
Surekha Waghmode 9420476879 sant vamanbhau v.chinchpur Pathardi 25-11-2016 26-11-2016 48
Manisha Misal 9689514468 shri tilok jain higher secondary vidyalaya pathardi Pathardi 25-11-2016 26-11-2016 80
Meena Tadke 888810993 p.vasant dada v.pathardi Pathardi 25-11-2016 26-11-2016 50
Sushma Kedar 9767747691 shrimant rajmata vijayaraje shinde kanya vidya.shrigonad Shrigonda 25-11-2016 26-11-2016 44
Manda Dhagade 9423756560 sau sonabai namdevrao sonmali kanya vidyamandir karjat Karjat 25-11-2016 26-11-2016 30
Namrata Khadake 9923532727 shri bhairavnath madhyamik vidyalaya arangaon Nagar 25-11-2016 26-11-2016 80
Jyoti Thube 9420751828 janata hgh kanhur pathar Parner 25-11-2016 26-11-2016 50
Anuradha Mane 9822655873 shri nagnath vidhyalay pimpalgaon tappa Pathardi 25-11-2016 26-11-2016
Geeta Bhosale 9763266802 recidencial hgh shevgaon Shevgaon 25-11-2016 26-11-2016 42
Alka Shelke 9763105051 sharadchandra kanya v.tisgaon Pathardi 25-11-2016 26-11-2016 50
Sangita Bhapase 9049805490 kany v.nimbodi fata Pathardi 25-11-2016 26-11-2016 50
Alka Darekar 9975765455 dr.rajendra prasad v.pargaon s Shrigonda 25-11-2016 26-11-2016 74
Sharda Budhawant 9975390049 adarsh vidya mandir mad newasa Nevasa 25-11-2016 26-11-2016 35
Smita Holkar 9226782479 SDHGP Madhymik vidyalaya Mukindpur Nevasa 25-11-2016 26-11-2016 40
Sunita Gholap 9921702582 k.b.p.v.vidyalaya ashvi kh Sangamner 25-11-2016 26-11-2016 50
Panchali Takawale 9075167799 new english scl godhegaon Kopargaon 25-11-2016 26-11-2016 31
Meena Yewale 8275921848 prasad v.tandulwadi Rahuri 24-11-2016 25-11-2016 44
Minakshi Kadam 9404611713 new english scl.jr.col.chichon Nagar 24-11-2016 25-11-2016 50
Mangala Salunkhe 9420745298 shri nrusinha v.chas Nagar 24-11-2016 25-11-2016 49
Amruta Gayake 9552290174 kamargaon english scl.kamargao Nagar 24-11-2016 25-11-2016 25
Mangal Trambake 2489250260 jagdamba madhyamik vidyalaya rashin Karjat 24-11-2016 25-11-2016 50
Shobha Shete 9665771802 amarnath vidyalaya karjat Karjat 24-11-2016 25-11-2016 34
Sangita Barve 9921850253 new english hgh kharda Jamkhed 24-11-2016 25-11-2016 48
Lata Netake 9404772352 nutan madhyamik v uccha madhyamik vidyalaya, mirajgaon Karjat 24-11-2016 25-11-2016 50
Smita Pisal 9423751541 shri ambika vidyalay Nagar City 24-11-2016 25-11-2016 36
Shailaja Deshmukh 8007332685 shri sainath hgh school alkuti Parner 24-11-2016 25-11-2016 50
Sunita Divekar 7588409332 janta vidyalaya rakshaswadi budruk Karjat 24-11-2016 25-11-2016 40
Sunita Nagarkar 9421333927 m.m.nirhali v.pathardi Pathardi 24-11-2016 25-11-2016 78
Padmavati Vedpathak 9028487695 l.n.hosing sec.high sec.school Jamkhed 23-11-2016 24-11-2016 50
Pratibha Golwad 9730073442 new english school karegaon Shrirampur 23-11-2016 24-11-2016 50
Suryavanshi J D 9405968960 new english school malthan Karjat 25
Tanpure C V 9420801792 shivaji maharaj vidyalaya, belgaon (kanadi) Karjat 80
Bhise 9766896185 loknayak jayprakash narayan vidyalaya, khed Karjat
Bhoye A H 9623048336 anudanit prathamik va madhyamik ashramshala chandekasare Kopargaon 22
Anap A H 9403934322 Karmveer Shankarrao Kale Mady. V. Sonewadi Kopargaon 87
Thorat S J 9503349289 gr.avtade v.pohegaon kh. Kopargaon 272
Shete Nayana 9423003018 om gurudev madhyamik va uchha madhyamik gurukul Kopargaon 53
Jyoti Gaikwad 9011657581 dr.c m mehata kanya vidhymindi Kopargaon 50
Manisha Kokani 9922881995 dr.c m mehata kanya vidhymindi Kopargaon 50
Savita Sable 8793532618 dr.c m mehata kanya vidhymindi Kopargaon 50
Sarita Chopra 9226190030 dr.c m mehata kanya vidhymindi Kopargaon 50
Misal M J shri tilok jain higher secondary vidyalaya pathardi Pathardi
Misal M J mv midsangavi Pathardi
Kale A A 9604634507 prabhu vidyadham wadegavhan Parner 50
Jagadale Balasaheb 9767356598 kedareshvar hgh babhulwade Parner 50
Markad Prakash 9923198511 Kopargaon 25
Sedage Ashok shri v n school newasa buk Nevasa 52
Swati Kokate 9623867741 shriram vidyalaya pimpalgaon malvi Nagar
Kavadiwale S S 8275033945 shriram v. ralegan Nagar
Tathe S S 9623776555 recidencial hgh shevgaon Shevgaon 90